زیست دبیرستان

نیازمندی های شما دانش آموزان گرامی(لطفا از قسمت صفحات وبلاگ مطالب و تصاویر مورد نیاز دریافت کنید.)

نمونه سوالات امتحان نهایی زیست شناسی سوم

 

 

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

زیست شناسی (2)               سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- خرداد ماه 1387                                  

1- التهاب را تعریف کنید.

2- نقش اینترفرون در دفاع غیر اختصاصی را بنویسید.

3- در بیماری MS (مالتیپل اسکلروزیس) دستگاه ایمنی چه بخشی از سلول‌های بدن را مورد تهاجم قرار می‌دهند؟

4- در آلرژی، کدام سلول هیستامین ترشح می‌کند؟

5- در چه شرایطی مسواک آلوده به HIV می‌تواند باعث بروز ایدز شود؟

6- کرم‌های حلقوی از چه طریق در برابر میکروب‌ها از خود دفاع می‌کنند؟

7- به طور کلی، فعالیت‌های عصبی جانوران در دو جهت انجام می‌شود؟ آن‌ها را بنویسید.

8- در آغاز پتانسیل عمل در نورون، علت مثبت‌تر شدن پتانسیل درون سلول چیست؟

9- در دستگاه عصبی، نیکوتین، جایگزین کدام ماده می‌شود؟

10- چرا در انعکاس زردپی زیر زانو، ماهیچه زیر ران منقبض نمی‌شود؟

11- شکل مقابل مغز گوسفند را نشان می‌دهد. اجزاء شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.

 

 

 

 

12- ماهیچه‌های موجود در عنبیه چه نقشی دارند؟

13- سلول‌های استوانه‌ای موجود در شبکه چه کاری انجام می‌دهند؟

14- پس از ارتعاش مایع حلزون گوش داخلی، چه عملی صورت می‌گیرد که منجر به شنوایی می‌شود؟

15- مار زنگی، چگونه در تاریکی مطلق شکار را تشخیص می‌دهد؟

16- هنگامی که گلوکاگون به گیرنده سلول‌های کبد متصل شد، پیک دومین چگونه تشکیل می‌شود؟

17- انسولین در کبد چه عملی انجام می‌دهد؟

18- چرا در دیابت شیرین PH خون کاهش می‌یابد؟

19- طرح زیر، افزایش قند خون توسط غده فوق کلیه را نشان می‌دهد. در هر یک از شماره‌های مشخص شده، چه پدیده‌ای رخ می‌دهد؟

فشار روحی و جسمی

1

هیپوفیز پیشین هورمون محرک فوق کلیه ترشح می‌کند

2

افزایش قند خون

غده فوق کلیه

هیپوتالاموس

         

 

 

 

20- گریفیت با یکی از آزمایش‌های خود دریافت که کپسول باکتری عامل مرگ موش‌ها نیست، به همین دلیل آزمایش دیگری برای شناسایی عامل بیماری ترتیب داد. آن آزمایش و مشاهده حاصل از آن را بنویسید.

21- چگونگی همانندسازی DNA را بنویسید. (توضیح در مورد ویرایش لازم نیست.)

22- از انواع جهش‌های کروموزومی، جابه‌جایی را توضیح دهید.

23- سیتوکینز در سلول‌هایی که دیواره ندارند، چگونه انجام می‌شود؟

24- جهش چگونه باعث ایجاد سرطان می‌شود؟

25- عبارت‌های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید:

          الف) در تقسیم میتوز، هر کروموزوم در مرحله ............... به حداکثر فشردگی خود می‌رسد.

          ب) پرنده‌ای با کروموزوم‌های ZW از نظر جنسی است.

26- سیتوکینز در گامت‌زایی نر و ماده چه تفاوتی دارد؟

27- شکل مقابل سلول را در پروفاز  I میوز نشان می‌دهد. شکل سلول را در آنافاز I رسم کنید.

 

 

28- شکل مقابل چرخه تناوب نسل را نشان می‌دهد. شماره‌های 1 و 2 را نام‌گذاری کنید.

 

 

 

 

29- در کدام‌یک از فنوتیپ‌های زیر، برای تعیین ژنوتیپ، بایستی آمیزش آزمون انجام دهد؟

          الف) گل میمونی صورتی                         ب) نخودفرنگی سفید                                    ج) نخودفرنگی دانه زرد                               د) گروه خونی O

30- اگر پدر مبتلا به هموفیلی و مادر فاقد این ژن باشد، تمام دختران ناقل هموفیلی و تمام پسران سالم خواهند بود. اما اگر مادر مبتلا به هانتیگتون باشد، تمام فرزندان به این بیماری مبتلا خواهند شد، علت این پدیده‌ها چیست؟

31- قانون دوم مندل (جور شدن مستقل‌ ژن‌ها):

          الف) در مورد چه نوع آمیزشی صادق است؟

          ب) در مورد کدام ژن‌ها درست است؟

32- از آمیزش گاو نر قرمز تیره با گاو ماده سفید، گاوهای قرمز روشن تولید می‌شود. اگر گاو نر قرمز روشن با گاو ماده قرمز روشن آمیزش یابد، چه فنوتیپ‌هایی تولید خواهد شد؟ (  قرمز و  سفید)

33- منبع موادغذایی در دانه هر یک از گیاهان زیر را نام ببرید:

          الف) بازدانگان                                       ب) نهاندانگان

34- به چه دلیل، نهانزادان آوندی در محیط‌های مرطوب گسترش دارند؟

35- چه بخشی از تخمک کاج، آندوسپرم را پدید می‌آورد؟

36- منشاء گامت نر در لوله گرده چیست؟

37- در خزه، تخم در کجا تشکیل می‌شود؟

38- شکل مقابل تخمک یک گیاه نهاندانه است. بخش‌های شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.

 

 

 

 

39- در گیاهان دو ساله، ریشه‌ها علاوه بر جذب آب و املاح، چه وظیفه‌ی دیگری دارند؟

40- در گیاهانی که فقط مریستم نخستین دارند، قطر ساقه چگونه افزایش می‌یابد؟

41- منظور از تمایززدایی در گیاهان چیست؟

42- به چه دلیل بریدن سرشاخه‌های گیاهان، باعث پر شاخه و برگ شدن آن‌ها می‌شود؟

43- اسید آبسزیک از دو طریق باعث تعادل آب در گیاهان می‌شود. یکی از این دو را بنویسید.

44- در ارتباط با پدیده نور دورگی، اگر شب بلند با کمک یک فلاش نوری شکسته شود، کدام گیاهان گل می‌دهند؟

45- چرا در اُپاسوم، جنین به طور نارس متولد می‌شود؟

46- کدام غده، مواد قندی را برای تأمین انرژی اسپرم تولید می‌کند؟

47- کاهش هورمون‌های استروژن و پروژسترون در چرخه قاعدگی چه نتیجه‌ای به دنبال دارد؟

48- سلول‌های مولد تخمک (گامت نابالغ)، در تخمدان، تقسیم میوز خود را از چه زمانی آغاز می‌کنند؟

49- گُر گرفتگی (افزایش دمای بدن) در یائسگی ناشی از چیست؟

50- وظایف جفت را بنویسید.

51- با سونوگرافی چگونه (براساس کدام شواهد) می‌توان به سن جنین پی برد؟

 

 

پاسخ سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- خرداد ماه 1387

 

1- نوعی پاسخ موضعی که به دنبال خراش، بریدگی یا هر نوع آسیب بافتی دیگر بروز می‌کند.

2- اینترفرون از تکثیر ویروس در سایر سلول‌ها جلوگیری می‌کند و موجب مقاومت سلول‌های سالم در برابر ویروس می‌شود.

3- پوشش اطراف سلول‌های عصبی مغز و نخاع

4- ماستوسیت

5- در صورتی که لثه‌های فردی که مسواک را استفاده می‌کند در حال خونریزی باشد.

6- از طریق مایع مخاطی روی بدن

7-  الف) تنظیم فعالیت‌های درونی بدن

          ب) تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارج

8- ورود ناگهانی یون‌های سدیم به داخل سلول

9- استیل کولین

10- نورون حسی، یک نورون رابط را در نخاع تحریک می‌کند و این نورون رابط باعث مهار فعالیت نورون حرکتی مربوط به ماهیچه عقب‌‌ران می‌شود.

11- 1) اجسام مخطط                                               2) تالاموس

12- باعث تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک که در وسط عنبیه قرار دارد ، می‌شود.

13- سلول‌های استوانه‌ای عمل تبدیل انرژی نورانی به پیام عصبی را انجام می‌دهند.

14- ارتعاش مایع ، سلول‌های مژک‌دار را تحریک می‌کند و این تحریک به صورت پیام عصبی از طریق عصب شنوایی به مغز می‌رود.

15- مار زنگی در جلوی چشمان خود دو سوراخ دارد که به کمک آن‌ها امواج فروسرخ را حس می‌کند و براساس اطلاعات دریافت شده از این تابش­ها ، شکار را تشخیص می‌دهد.

16- آنزیمی فعال می‌شود که آدنوزین تری‌فسفات (ATP) داخل سلول را به آدنوزین مونوفسفات حلقوی (CAMP) که یک پیک دومین است ، تبدیل می‌کند.

17- تبدیل گلوکز به گلیکوژن

18- در اثر تجزیه چربی‌ها، محصولات اسیدی تولید می‌شود و در خون تجمع می­یابد که PH خون را کاهش می‌دهد.

19- 1) هورمون آزادکننده ترشح می‌کند.

          2) کورتیزول آزاد می‌کند.

20- باکتری کپسول‌دار کشته شده توسط گرما را با باکتری بدون کپسول زنده مخلوط و آن‌ها را به موش تزریق کرده همه موش‌ها مردند و با مطالعه خون آن‌ها، باکتری کپسول‌دار زنده در خون آن‌ها مشاهده شد. به عبارتی باکتری­های بدون کپسول تغییرشکل داده و به باکتری کپسول­دار تبدیل می­شود.

21- آنزیم هلیکاز دو رشته DNA را از هم جدا می‌کند و سپس DNA پلی‌مراز در طول هر رشته DNA حرکت می‌کند و نوکلئوتیدهای هر رشته  را در مقابل نوکلئوتیدهای هر مکمل خود  قرار می‌دهد.

22- در جهش جابه‌جایی، قطعه‌ای از کروموزوم‌ شکسته شده و پس از جدا شدن به کروموزوم غیرهمتا خود متصل می‌شود.

23- کمربندی از رشته‌های پروتئینی در وسط سلول ایجاد می‌شود که با تنگ شدن آن ، سلول به دو نیم تقسیم می‌شود.

24- جهش سبب تولید بیش از حد مولکول‌های محرک رشد و تقسیم سلول­ها می‌شود و یا سبب کاهش تولید مولکول‌های بازدارنده رشد می‌شود که در هر حالت سلول‌ها تقسیم شده و سرطان ایجاد می‌گردد.

25- الف) متافاز                                              ب) ماده

26- در جانوران ماده سیتوکینز باعث تقسیم نامساوی سیتوپلاسم می‌گردد و یکی از سلول‌ها سیتوپلاسم بیش‌تری دریافت می‌کند. ولی در نرها سیتوکینز مساوی صورت می‌گیرد و سلول‌ها به مقدار برابر سیتوپلاسم دریافت می‌کنند.

27-

 

 

 

28- 1) هاگ                                                            2) میوز

29- نخودفرنگی دانه زرد

30- زیرا آلل هموفیلی مغلوب و ژن هانتیگتون غالب و آتوزومی است.

31- الف) آمیزش دی‌هیبریدی

          ب) ژن‌هایی که روی کروموزوم‌های مختلف قرار داشته باشند. (ژن‌های غیرپیوسته)

   

 

     
     

32- فنوتیپ‌ها:  قرمز تیره

           قرمز روشن،  سفید

 

33- الف) بخشی از گامتوفیت ماده (آندوسپرم)

          ب) آلبومین

34- چون گامت نر آن‌ها متحرک است و برای رسیدن به گامت ماده باید در آب حرکت کند. (چون تولیدمثل جنسی آن‌ها به آب سطحی نیاز دارد.)

35- پارانشیم خورش

36- سلول زایشی

37- در خزه تخم درون آرکگن تشکیل می‌شود.

38- 1) کیسه رویانی                                            2) سلول دو هسته‌ای

39- ذخیره موادغذایی برای دوره دوم رشد

40- در این گیاهان افزایش حجم سلول‌های حاصل از مریستم نخستین باعث افزایش قطر ساقه می‌شود.

41- فعال شدن همه ژن‌های سلول‌های گیاهی باعث می‌شود که این سلول‌ها تقسیم شده و توده‌ای از سلول‌های تمایز نیافته به نام کالوس تولید کنند که به این پدیده تمایززدایی می‌گویند.

42- با این عمل منبع تولید اکسین حذف شده و به این ترتیب جوانه‌های جانبی فرصت رشد می‌یابند.

43- بستن روزنه‌ها  و (کاهش تعرق)- حفظ جذب آب توسط ریشه گیاه

44- گیاهان روز بلند (شب کوتاه)

45- چون رحم این جانور وسیله‌ی تغذیه‌ی جنین را به طور کامل در اختیار ندارد.

46- وزیکول سمینال

47- ریزش دیواره‌ی رحم

48- از دوران جنینی

49- کاهش تولید استروژن

50- رساندن غذا و اکسیژن از مادر به رویان- انتقال مواد دفعی رویان از راه جفت به خون مادر

51- با اندازه‌گیری ابعاد بدن جنین

 

 

 

 

 

 

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

 

زیست شناسی (2)                ؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- شهریور ماه 1387                                  

 

1- پس از آن که پروتئین‌های مکمل در برخورد با میکروب‌ها فعال شدند، چه اعمالی صورت می‌گیرد که منجر به مرگ سلول (میکروب) می‌شود؟

2- لنفوسیت نابالغ، طی روند تکاملی خود در تیموس، چه توانایی‌هایی کسب می‌کنند؟

3- به‌جز سلول‌های T کشنده، کدام‌یک از سلول‌های دیگر در مبارزه با سرطان نقش اصلی را دارند؟

4- به چه علت در بیماری ایدز، قدرت دفاعی بدن کم می‌شود؟

5- پادتن به روش‌های مختلف آنتی‌ژن‌ها را غیرفعال می‌کنند. ساده‌ترین روش عمل پادتن‌ها را بنویسید.

6- کدام بخش دستگاه عصبی در مغز، هیپوتالاموس و تالاموس را به قشر مخ متصل می‌کند؟

7- ماده‌ی خاکستری نخاع از کدام بخش سلول عصبی (نورون) تشکیل شده است؟

8- نرم شامه علاوه بر حفاظت مغز، چه نقش دیگری دارد؟

9- چه بخشی از دستگاه عصبی خودمختار، باعث آغاز فعالیت‌های گوارشی می‌شود؟

10- چرا در حالت استراحت نورون، داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی‌تر است؟

11- شکل مقابل یک نورون را نشان می‌دهد.

          الف) این شکل، کدام نوع نورون است؟

          ب) بخش شماره‌گذاری شده چیست؟

12- چرا تصاویری که روی نقطه‌ی کور چشم می‌افتند، دیده نمی‌شوند؟

13- استخوان‌های گوش میانی چه نقشی دارند؟

14- فرض کنید یک جانور نزدیک مارماهی وجود داشته باشد، چگونه مارماهی توسط تکانه‌های الکتریکی دم خود موقعیت آن جانور را تشخیص می‌دهد؟

15- نقش اکسی‌توسین در هنگام زایمان چیست؟

16- کدام هورمون باعث افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوانی می‌شود.

17- آلدوسترون چگونه غلظت سدیم خون را افزایش می‌دهد؟

18- ممکن است مقدار انسولین خون طبیعی، ولی فرد مبتلا به دیابت باشد. این پدیده چیست؟

19- نقش هورمون مهارکننده هیپوتالاموس را بنویسید.

20- مقادیر زیاد کدام هورمون، موجب سرکوب سیستم ایمنی بدن می‌شود؟

21- ایوری با تجربیات خود ثابت کرد که عامل ترانسفورماسیون پروتئین نیست و برای تحکیم ادعای خود آزمایش دیگری انجام داد. این آزمایش و نتیجه حاصل از آن را بنویسید.

22- شکل مقابل یک رشته پلی‌نکلئوتیدی را نشان می‌دهد:

          الف) بخش‌های شماره‌گذاری شده را نام‌گذاری کنید.

          ب) نوکلئوتید مکمل شماره 3 را رسم کنید.

 

 

 

 

23- در شکل مقابل کدام جهش کروموزومی رخ داده است؟

 

 

24- پس از همانندسازی سانتریول، دوک چگونه تشکیل می‌شود؟

25- در تلوفاز میتوز، چه اعمالی انجام می‌شود؟

26- شکل مقابل، الگوی تعیین جنسیت در کدام جانور است؟

 

 

27- نوکلئوزوم را تعریف کنید.

28- آنافاز I و آنافاز II میوز را با هم مقایسه کنید.

29- کار یوتیپ را تعریف کنید.

30- در کدام یک از چرخه‌های زندگی، زیگوت تنها سلول دیپلوئید است؟

31- چرا در بکرزایی، فرزندان حاصل شبیه مادر هستند؟

32- در نخودفرنگی، رنگ ارغوانی گل نسبت به سفید غالب است. اگر نخود گل ارغوانی ناخالص به روش خودلقاحی آمیزش یابد، ژنوتیپ‌ها و فنوتیپ‌ جدید را بنویسید. (  گل ارغوانی و  گل سفید)

33- اگر در یک ژن یا یک الل مغلوب وابسته به جنس روی یک کروموزوم x باشد، صفت مربوط به آن ظاهر نمی‌شود. علت چیست؟

34- اگر پدر گروه خونی AB و مادر گروه خونی B ناخالص داشته باشد، کدام گروه‌های خونی در فرزندان آن‌ها قابل انتظار است.

35- نقش آنتریدی در خزه چیست؟

36- در کدام اندام سرخس، هاگدان تشکیل می‌شود؟

37- لپه را تعریف کنید.

38- در نهاندانگان هر یک از گامت‌های نر، با کدام سلول‌های کیسه رویانی ترکیب می‌شوند؟

39- شکل مقابل قسمتی از تخمک کاج را نشان می‌دهد. اجزای شماره‌گذاری را نام‌گذاری کنید.

 

 

40- منظور از ساختار نخستین در گیاهان چیست؟

41- کدام مریستم‌ها موجب رشد پسین می‌شوند؟

42- در عبارات زیر، جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

          الف) هورمونی که موجب خمیدگی ساقه به سمت نور می‌شود ............... نام دارد.

          ب) هورمون ............... سرعت پیر شدن برخی اندام‌های گیاهی را کاهش می‌دهد.

          ج) به سلول‌ گیاهی، که دیواره سلولی آن را جدا کرده‌اند ............... گفته می‌شود.

          د) برای تسریع و افزایش رسیدگی میوه‌هایی که قبل از رسیدگی چیده می‌شوند، از هورمون ............... استفاده می‌شود.

43- به چه دلیل میزان اندوخته، در تخم پرندگان بسیار زیاد است؟

44- کدام بخش از بیضه، تستوسترون ترشح می‌کند؟

45- بلوغ اسپرم در کدام بخش از بیضه صورت می­گیرد؟

46- قبل از تخمک‌گذاری در انسان میزان ترشح کدام هورمون جنسی افزایش می‌یابد و اثر آن چیست؟

47- غشاهای حفاظت‌کننده جنین را نام ببرید.

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

پاسخ سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- شهریور ماه 1387

 

1- این پروتئین‌ها با کمک یکدیگر ساختارهای حلقه مانندی تشکیل می­دهند که این ساختار در غشای میکروب (منافذی) ایجاد می‌کنند و باعث نشت مواد درون سلول به خارج و مرگ سلول می‌شوند.

2- توانایی شناسایی مولکول‌ها و سلول‌های خودی از غیرخودی و آمادگی لازم برای شناسایی و مقابله با نوع خاصی از میکروب‌های بیمازی‌زا

3- ماکروفاژها

4- چون لنفوسیت‌های T در این بیماری از بین می‌روند.

5- پادتن‌ها به آنتی‌ژن‌های سطح میکروب‌ها می‌چسبند و مانع از اتصال و تأثیر میکروب‌ها بر سلول‌های میزبان می‌شوند.

6- دستگاه لیمبیک

7- جسم سلولی نورون‌ها

8- تغذیه‌ی بافت عصبی

9- پاراسمپاتیک

10- زیرا نفوذپذیری غشاء به یون‌های پتاسیم بیش از نفوذپذیری آن به سدیم است و پروتئین پمپ سدیم-پتاسیم با صرف انرژی  به خارج سلول و پتاسیم را به داخل پس منفی­تر می­شود.

11- 1) نورون حسی                                             2) دندریت

12- زیرا در نقطه‌ی کور هیچ گیرنده نوری وجود ندارد.

13- ارتعاشات را به مایع محفظه گوش درونی منتقل می‌کنند.

14- مارماهی میدان الکتریکی ضعیفی اطراف جانور برقرار می‌کند. وجود جانور اطراف مار ماهی باعث آشفتگی در خطوط میدان الکتریکی می‌شود. در نتیجه گیرنده‌های الکتریکی موجود در خط جانبی را تحریک می‌کند.

15- انقباضات رحم

16- کلسی تونین

17- باعث کاهش دفع یون‌های سدیم از طریق ادرار در کلیه می‌شود.

18- زیرا مقدار گیرنده‌های انسولین در این حالت ممکن است کم باشد.

19- کاهش ترشح یکی از هورمون‌های هیپوفیز پیشین

20- کورتیزول

21- DNA خالص را از باکتری کپسول‌دار تهیه کرد و آن را به باکتری‌های بدون کپسول اضافه نمود، باکتری‌ بدون کپسول به باکتری‌های کپسول‌دار تبدیل شدند.

22- الف) 1) قند                                               2) پیوند فسفودی استر                                  ب)

 

 

23- واژگونی

24- وقتی سلول به مرحله میتوز وارد می‌شود جفت سانتریول‌ها از یکدیگر دور می‌شوند. هر جفت سانتریول به سوی یکی از 2 قطب سلول حرکت می­کند و جفت سانتریول جدا و بین آن‌ها رشته‌های پروتئینی به نام دوک پدید می‌آید.

25- پوشش هسته اطراف کروموزوم‌ها تشکیل می‌شود. کروموزوم‌ها با باز شدن پیچیدگی و تابیدگی آن‌ها دوباره شروع به باریک و دراز شدن می­کنند تا به صورت رشته‌های کورماتینی درمی‌آیند.

26- ملخ

27- DNA در محل­هایی حدود دو دور به دور 8 مولکول هیستون می‌پیچد و ساختاری به نام نوکلئوزوم را پدید می‌آورد.

28- در آنافاز I کروموزوم‌های همتا از هم جدا می‌شوند در صورتی‌که در آنافاز II کروماتیدهای خواهری  از هم جدا می‌شوند.

29- تصویری از کروموزوم‌های در حال تقسیم است که در آن کروموزوم‌ها برحسب اندازه و شکل ردیف شده‌اند.

30- هاپلوئیدی

31- چون جاندار نری، در این تولیدمثل شرکت ندارند.

32- ژنوتیپ‌های جدید: PP وpp  فنوتیپ جدید: گل سفید

33- زیرا الل غالبی که روی کروموزوم‌ x دیگر قرار دارد، از بروز آن صفت جلوگیری می‌کند.

34- گروه خونی AB و گروه خونی B و گروه خونی A

35- تولید آنتروزوئید (گامت نر) با انجام تقسیم میتوز در آنتریدی خزه

36- برگ

37- برگ‌های تغییر شکل یافته‌ای هستند که بخشی از رویان گیاه را تشکیل می‌دهند.

38- سلول تخم‌زا و سلول دو هسته‌ای

39- 1) آندوسپرم                                               2) سلول­های تخم‌زا در گامتونیت ماده

40- بخش‌هایی از گیاه که در اثر رشد و تقسیم مریستم‌های نخستین به وجود می‌آیند.

41- کامبیوم چوب پنبه‌ساز، کامبیوم آوندساز

42- الف) اکسین                                               ب) سیتوکینین                                              ج) پروتوپلاست                                           د) اتیلن

43- زیرا جنین در دوران رشد، هیچ رابطه تغذیه‌ای با مادر ندارد و در تمام طول رشد باید از این اندوخته استفاده کند.

44- سلول‌های بینابینی لوله‌های اسپرم‌ساز

45- اپی‌دیدیم

46- استروژن، دیواره رحم ضخیم و پرخون می‌شود.

47- آمنیون، کوریون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

 

زیست شناسی ( 2 )                            سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- خرداد ماه 1386                                  

 

1- تب نشانه چیست و چه نقشی در دفاع غیراختصاصی دارد؟                                                                                                                                                                                                                

2- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:                                                                                                                                                                                                                                      

          الف) پادتن‌ها به‌وسیله سلول‌هایی به‌نام ............... ترشح می‌شوند.                                                                                                                                                                      

          ب) پاسخ بیش از حد دستگاه ایمنی در برابر برخی آنتی ژن‌ها ............... نام دارد.

3- ایمنی فعال را تعریف کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                      

4- چگونه دستگاه ایمنی، سلول‌های سرطانی را شناسایی می‌کند؟                                                                                                                                                                                                             

5- چرا به پتانسیل عمل، پیام عصبی نیز گفته می‌شود؟                                                                                                                                                                                                                                 

6- بعد از پایان پتانسیل عمل، چگونه غلظت یون‌ها در دو سمت سلول به حالت اولیه برمی‌گردد؟                                                                                                                                       

7- انتقال‌دهنده‌ی اصلی در ماهیچه‌های آدمی چه نام دارد؟                                   

8- چه بخشی از دستگاه عصبی مرکزی، مرکز احساس گرسنگی است؟

9- نقش ریشه‌های پشتی نخاع را بنویسید.                                                                                                                                                                                                                                                          

10- اعصاب پاراسمپاتیک چه تأثیری در دستگاه گوارش دارد؟                                                                                                                                                                                                         

11- دستگاه عصبی پیکری از کدام نوع نورون‌ها تشکیل شده است؟                    

12- اگر کره چشم بیش از حد کوچک باشد چه پدیده‌ای اتفاق می‌افتد و کدام‌یک از عیوب انکساری چشم بروز می‌کند؟

13- استخوان‌های گوش میانی چه نقشی دارند؟                                                            

14- نقش رنگیزه‌ی بینایی در سلول‌های گیرنده‌ی نور (در چشم جامی شکل) را بنویسید؟

15- شاخک پروانه‌ای ابریشم نر مجهز به چه نوع گیرنده‌ی حسی است؟               

16- در مغز انسان‌ لوب گیجگاهی مرکز پردازش کدام اطلاعات حسی است؟                                                                                                                                                                             

17- چرا در دیابت شیرین، حجم ادرار افزایش می‌یابد؟                                                                                                                                                                                                                        

18- کاهش دفع یون‌های سدیم از طریق ادرار تحت تأثیر آلدوسترون چه اثری بر بدن دارد؟                                                                                                                                           

19- گیرنده‌ی کدام‌یک از هورمون‌های آمینواسیدی در داخل سلول قرار دارد؟                                                                                                                                                                       

20- هریک از هورمون‌های زیر در انجام فعالیت‌های خود چه عملی انجام می‌دهند؟                                                                                                                                                                    

          الف) هورمون‌ غده‌ای پاراتیروئید در کلیه                                                         ب) اکسی‌توسین در هنگام زایمان

21- پس از آن‌که گریفیت مخلوط باکتری‌های بدون کپسول زنده و باکتری‌های کپسول‌دار کشته شده را به موش تزریق کرد، چه پدیده‌ای اتفاق افتاد و علت آن چه بود؟                                                                         

22- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:                                                                                                                                                                                                                                   

          الف) در یک رشته‌ی نوکلئوتیدی که در یک انتهای آن قند وجود دارد، انتهای دیگر دارای ................ است.

          ب) اگر در یک رشته‌ی DNA ترتیب بازها، CGA باشد ترتیب بازهای رشته‌ی دیگر ................ است.                                                                      

          ج) در باکتری‌ها که DNA ............... دارند معمولاً دو دوراهی همانندسازی ایجاد می‌شود.

          د) اشتباه‌های تصحیح نشده در همانندسازی DNA را ............... می‌گویند.

23- ژن را تعریف کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

24- جنسیت در پروانه‌ها چگونه تعیین می‌شود؟                                                                                                                                                                                                                                                 

25- در مرحله‌ی متافاز میتوز چه اعمالی صورت می‌گیرد؟                                                                                                                                                                                                                         

26- چگونگی انجام سیتوکینز در سلول‌های جانوری را بنویسید.                                                                                                                                                                                                                

27- شکل مقابل، سلول را در مرحله‌ی پروفاز I میوز نشان می‌دهد:                                                                                                                                                                                                

          الف) شکل یکی از سلول‌های حاصل از آن را در مرحله‌ی پروفاز II رسم کنید.

          ب) برای این سلول در آنافاز II چه پدیده‌ای اتفاق می‌افتد؟

28- در کلامیدوموناس، کدام سلول دیپلوئید است؟                                                                                                                                                                                                                              

29- شکل مقابل تناوب نسل را در گیاهان نشان می‌دهد.                                                                                                                                                                                                                    

           نام بخش‌های شماره‌گذاری شده را بنویسید.                                                          

 

 

 

30- در خانواده‌ای که پدر و مادر گروه‌های خونی متفاوتی دارند، نیمی از فرزندان گروه خونی A و نیمی گروه خونی B دارند.                                                                                   

          (به‌طور طبیعی احتمال هیچ نوع گروه خونی دیگر در میان فرزندان وجود ندارد) فنوتیپ والدین و ژنوتیپ فرزندان را بنویسید.

31- تفاوت هم‌توانی با غالبیت ناقص را بنویسید.                                                                                                                                                                                                                                  

32- چرا در زنان اثر یک الل مغلوب که بر روی کروموزوم X قرار دارد ظاهر نمی‌شود؟                                                                                                                                                      

33- اسپورفیت خزه از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟                                                                                                                                                                                                                    

34- از تقسیم یا رشد کدام سلول‌ها در کاج به ترتیب لوله‌ی گرده و آندوسپرم تشکیل می‌شود؟                                                                                                                                                 

35- تخم تریپلوئید (38) در نهاندانگان چگونه تشکیل می‌شود؟                                                                                                                                                                                                              

36- چرا در دانه‌ی بالغ لوبیا و نخود آلبومن وجود ندارد؟                                                                                                                                                                                                                     

37- شکل مقابل چه ساختاری را در سرخس نشان می‌دهد؟                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

38- در گیاهان علفی چند ساله، موادغذایی مورد نیاز برای دوره‌ی بعدی رشد، در چه اندام‌هایی ذخیره می‌شود؟                                                                                                            

39- در نتیجه‌ی فعالیت کامبیوم آوندی به سمت بیرون و درون ساقه به‌ترتیب چه بافت‌هایی تشکیل می‌شود؟                                                                                                                     

40- هرس کرن یا بریدن سرشاخه‌های گیاهان (از بین بردن چیرگی رأسی) چگونه باعث پر شاخه و برگ شدن آن‌ها می‌شود؟                                                                                   

41- اهمیت خفتگی گیاهان را در زمستان بنویسید.                                                                                                                                                                                                                                         

42- نقش هریک از موارد زیر در دستگاه تولیدمثلی انسان چیست؟ (یک مورد کافی است)                                                                                                                                                 

          الف) مایع ترشحی غده‌های پیازی- میزراهی                                                              ب) جفت

          ج) جسم زرد                                                                                                                            د) اپی‌دیدیم                                                  

43- چرا بیضه‌ها که در دوران جنینی درون حفره شکم قرار دارند، کمی قبل از تولید وارد کیسه‌ی بیضه در خارج از حفره شکم می‌شوند؟                                                                          

44- فولیکول (در دستگاه تولیدمثلی زن) را تعریف کنید.                                                                                                                                                                                                                     

45- شکل زیر کدام روش نگه‌داری جنین در جانوران را نشان می‌دهد؟       

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

 

پاسخ سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- خرداد ماه 1386

 

1- نشانه‌ی مبارزه‌ی بدن در برابر عوامل بیماری‌زا است. بسیاری از عوامل بیماری‌زا در گرمای حاصل از تب نمی‌توانند رشد کنند.

2- الف) پلاسموسیت                                        ب) آلرژی (حساسیت)

3- نوعی ایمنی که پس از ابتلا به یک بیماری واگیر و بهبودی پس از آن به‌وجود می‌آید.

4- در سطح سلول‌های سرطانی مولکول‌های خاصی به‌نام آنتی‌ژن‌های سرطانی وجود دارد که سلول‌های عادی بدن این مولکول‌ها را ندارند و دستگاه ایمنی به‌وسیله این آنتی‌ژن‌ها، سلول‌های سرطانی را شناسایی می‌کنند.

5- چون پتانسیل عمل بعد از تولید در هر نقطه، در نقاط مجاور هم به‌وجود می‌آید و نقطه به نقطه در طول رشته عصبی حرکت می‌کند.

6- با فعال شدن پمپ سدیم- پتاسیم غلظت یون‌ها به‌حالت اولیه باز می‌گردد.

7- استیل کولین

8- هیپوتالاموس

9- اطلاعات را از گیرنده‌های حسی به دستگاه عصبی مرکزی وارد می‌کنند.

10- باعث آغاز یا افزایش فعالیت‌های گوارشی می‌شود.

11- نورون‌های حرکتی محیطی

12- در این حالت تصویر اجسام نزدیک در پشت شبکیه ایجاد شده و به‌خوبی دیده نمی‌شود و این فرد به دوربینی مبتلا می‌باشد.

13- انتقال ارتعاشات از گوش خارجی (پرده صماخ) به مایع درون گوش داخلی

14- این رنگیزه‌ها نور را جذب و به پیام عصبی تبدیل می‌کنند.

15- گیرنده شیمیایی بویایی

16- شنوایی

17- چون دفع گلوکز در ادرار باعث دفع آب هم می‌شود.

18- باعث افزایش غلظت یون سدیم در خون شده و فشار خون بالا می‌رود.

19- هورمون‌های تیروئیدی (تیروکسین)

20- الف) افزایش بازجذب کلسیم             ب) انقباضات عضلات صاف رحم

21- در این حالت موش‌ها مردند که علت آن تبدیل باکتری‌های بدون کپسول به باکتری کپسول‌دار بود.

22- الف) فسفات                                             ب) GCT                                               ج) حلقوی                                                      د) جهش

23- بخشی از مولکول DNA که برای ساختن پروتئین یا RNA مورد استفاده قرار می‌گیرد.

24- در پروانه‌های نر دو کروموزوم (X)Z و در ماده‌ها یک کروموزوم‌ (X)Z و یک (y)W وجود دارد. یا هر جانوری که کروموزوم W دارد جنسیت ماده دارد.

25- کروموزوم‌های مضاعف شده به سمت وسط سلول حرکت می‌کنند و در سطح استوایی سلول ردیف می‌شوند و از طریق سانترومتر خود به رشته‌های دوک متصل می‌شوند.

26- کمربندی از رشته‌های پروتئینی در میانه سلول ایجاد می‌شود که با تنگ شدن آن سلول به دو نیم تقسیم می‌شود.

27- الف)                                                           ب) دو کروماتید هر کروموزوم (کروماتیدهای خواهری) از هم جدا می‌شوند و به‌سوی دو قطب سلول می‌روند.

 

 

28- زیگوت

29- 1) اسپورفیت                                               2) میتوز

30- فنوتیپ والدین: یک فرد AB و دیگری O                                                             ژنوتیپ فرزندان:  و

31- در هم‌توانی هر دو فنوتیپ با هم ظاهر می‌شوند و در صورتی‌که در غالبیت ناقص، فنوتیپ فرد ناخالص، حد واسط دو حالت خالص می‌باشد.

32- زیرا الل غالبی که روی کروموزوم X دیگر وجود دارد از اثر الل مغلوب جلوگیری می‌کند.

33- تار- هاگدان (کپسول)                            

34- لوله گرده: از رشد سلول رویشی                                                                                     آندوسپرم: از رشد پارانشیم خورش

35- از لقاح بین سلول دو هسته‌ای (n2) با گامت نر (n) سلول تریپلوئید حاصل می‌گردد.

36- در این دانه‌ها موادغذایی به‌طور کامل به رویان منتقل می‌گردد.

37- پروتال (گامتوفیت)

38- ریشه‌هی گوشتی- ساقه‌های زیرزمینی

39- به‌سمت بیرون: آبکش پسین                   به‌سمت داخل: آوند چوبی پسین

40- بریدن رأس ساقه‌ها باعث حذف منبع تولید اکسین و امکان رشد جوانه‌های جانبی می‌شود.

41- خفتگی گیاهان باعث جلوگیری از رشد جوانه‌ها و جوانه‌زنی دانه‌ها در طول گرمای موقتی قبل از شروع و پایان زمستان می‌شود و این اجزا به‌ بقای خود ادامه می‌دهند.

42- الف) خنثی کردن باقی‌مانده مواد اسیدی موجود در ادرار که در مجاری ادراری مانده‌اند.

          ب) رساندن غذا و اکسیژن به رویان                                                                           ج) ترشح استروژن و پروژسترون        

          د) ذخیره اسپرم و بلوغ اسپرم

43- زیرا برای اسپرم‌سازی به دمای پایین‌تر از دمای بدن نیاز است و بیضه‌ها باید از درون حفره شکمی خارج گردند.

44- تعدادی سلول‌های سوماتیک (بدنی) که یک گامت ماده نابالغ را احاطه کرده‌اند.

45- روش زنده‌زایی

 

زیست شناسی ( 2 )                     سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gifخردادماه 1385                                  

 

1- نقش مایع مخاطی را در دفاع غیراختصاصی بنویسید.

2- سلول
های
T کشنده، چگونه سلول
های سرطانی را از بین می
برند؟

3- در شکل زیر ، مراحل بروز آلرژی نشان داده شده است، در هر یک از مراحل شماره گذاری شده، چه عملی صورت می
گیرد؟

(1)

(2)

(3)

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

4- فعالیت
های عصبی جانوران، به طور کلی در دو جهت انجام می
شود، آن
ها را بنویسید. ( بدون ذکر مثال و توضیح)

5- در هنگام پتانسیل عمل، پس از آن
که کانال
های دریچه دار پتاسیمی باز شدند، چه عملی اتفاق می
افتد و نتیجه
ی آن چیست؟

6- الف) در انعکاس زردپی زیرزانو، چه پدیده
ای سبب می
شود تا ماهیچه
ی عقب ران، در حالت استراحت قرار گیرد؟

     ب) نحوه
ی عمل انکفالین
ها در سرکوب درد را بنویسید.

7- الف) نقش گیرنده
های کششی، در ماهیچه
های اسکلتی را بنویسید.

          ب) نقطه
ی کور را تعریف کنید.          

          ج) استخوان
های گوش میانی چه عملی انجام می
دهند؟

          د) چگونه مارهای زنگی، در تاریکی مطلق می
توانند طعمه را شکار کنند؟

8- الف) بعد از اتصال گلوکاگون به گیرنده
های ویژه در سطح سلول
های جگر، پیک دومین چگونه تشکیل می
شود؟

          ب) هورمون غده
ی پاراتیروئید، چه تأثیری بر کلیه دارد؟

          ج) کدام هورمون، در سلول
های ماهیچه
ای گلوکز را به گلیکوژن تبدیل می
کند؟

          د) نحوه
ی عمل آلدوسترون، در افزایش فشار خون را بنویسید.

9- پس از آنکه گریفیت دریافت که کپسول باکتری، عامل مرگ موش
ها نیست، چه آزمایشی انجام داد و نتیجه
ی این آزمایش چه بود؟

10- الف) اگر ترتیب بازهای یک رشته
ی
DNA به صورت TCGAAGCT باشد، ترتیب بازهای رشته
ی دیگر چیست؟

          ب) چرا گفته می
شود، رشته
ی پلی نوکلئوتیدی دارای قطبیت است؟             

          ج) آنزیم هلیکاز، در همانند سازی DNA چه نقشی دارد؟

11- هر یک از اعمال زیر، مربوط به کدام مرحله از تقسیم میتوز است؟

          الف) کوتاه شدن رشته
های دوک                                                                                      ب) باز شدن پیچیدگی کروموزوم
ها

12- الف) از انواع تغییر در ساختار کروموزوم، جابه جایی را توضیح دهید.

          ب) سیتوکینز را تعریف کنید.

13- جهش
های ژنی ، به دو طریق ، چرخه
ی سلولی را مختل کرده و با افزایش تقسیم سلول
ها، منجر به ایجاد سرطان می
شوند، این دو روش را بنویسید.

14- شکل زیر، سلول در حال تقسیم میوز را در مرحله
ی متافاز
II نشان می
دهد.

          الف) سلول اولیه
ای که تقسیم میوز
I را آغاز کرده است، چند کروموزوم داشته است؟

          ب) شکل این سلول را در مرحله
ی آنافاز
II رسم کنید.

 

15- الف) انواع چرخه
های زندگی در یوکاریوت
ها را نام ببرید.                                ب) بکرزایی را تعریف کنید.

16- در خانواده
ای که یکی از والدین گروه خونی
A و دیگری گروه خونی B دارد، چهار نوع گروه خونی متفاوت در فرزندان دیده می
شود، ژنوتیپ فرزندان را بنویسید.

17- الف) قانون جور شدن مستقل ژن
ها را تعریف کنید.

          ب) علت بیماری فنیل کتونوریا (نقص در واکنش
های متابولیستی بدن افراد مبتلا ) را بنویسید.

18- الف) بخش
های تشکیل دهنده
ی اسپورفیت خزه را نام ببرید.

          ب) چرا به سرخس
ها، نهانزادان آوندی می
گویند؟

19- الف) در تولید مثل جنسی نهاندانگان، هر یک از دو گامت نر ، با کدام سلول در کیسه
ی رویانی ترکیب می
شود؟

          ب) شکل زیر، مربوط به دانه
ی یک گیاه نهاندانه است. نام اجزای شماره
گذاری شده را در برگ امتحانی خود بنویسید.

 

 

 

 

 

20- الف) گیاه دو ساله را تعریف کنید.

          ب) دو نوع مریستم را که باعث رشد پسین در گیاهان چوبی می
شوند، نام ببرید.

21- الف) اگر خاک اطراف ریشه
های گیاه از آب اشباع گردد، ریشه
ها می
میرند، علت چیست؟

          ب) آبسیزیک اسید، چگونه تعادل آب را در گیاهان خشکی ، تنظیم می
کند؟

          ج) در کشت بافت، از سیتوکینین، به چه منظوری استفاده می
شود؟

22- چرا در تخمک پرندگان، میزان اندوخته بسیار زیاد است؟

23- هر یک از موارد زیر در دستگاه تولیدمثلی مرد چه نقشی دارد؟

          الف) هورمون LH                               ب) ترشحات غده
های پیازی
میزراهی

24- الف) جسم زرد چیست و چه نقشی دارد؟

          ب) غشاهای حفاظت کننده
ی جنین را نام ببرید.

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

پاسخ سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- خردادماه 1385

 

1- این مایع علاوه بر این که لیزوزیم دارد میکروب
ها را به دام می
اندازد و مانع از نفوذ آن
ها به بخش
های عمیق
تر می
شود.

2- سلول
های
T کشنده به سلول
های سرطانی حمله می
کنند و با تولید پروتئینی به نام پرفورین منافذی در این سلول
ها به وجود می
آورند و موجب مرگ آن
ها می
شوند.

3- 1) پلاسموسیت پادتن تولید می
کند.         2) پادتن
ها به سطح ماستوسیت می
چسبند.

          3) آلرژن به پادتن
های سطح ماستوسیت متصل می
شود.                                         4) هیستامین آزاد می
شود و علایم آلرژی بروز می
کند.

4-1) تنظیم فعالیت
های درونی بدن                                                                                2) تنظیم موقعیت جانور نسبت به محیط خارجی

5- پتاسیم از سلول خارج می
شود و پتانسیل درون سلول نسبت به مایع میان بافتی منفی می
شود.

6- الف) نورون حسی یک نورون رابط را در نخاع تحریک می
کند و آن، نورون حرکتی مربوط به ماهیچه
ی عقب ران را از فعالیت باز می
دارد.

          ب) انکفالین
ها به نورون
های نخاع می
پیوندند و از انتقال پیام به مغز جلوگیری می
کنند.

7- الف) وضعیت قسمت
های مختلف بدن را به دستگاه عصبی مرکزی اطلاع می
دهد.

          ب) جایی که عصب بینایی از شبکیه خارج می
شود، نقطه
ی کور نام دارد.

          ج) ارتعاشات پرده
ی صماخ را به مایعی که محفظه
ی داخل گوش درونی را پر کرده است، منتقل می
کند.

          د) در جلوی چشمان خود دو سوراخ دارد که به کمک آن
ها امواج فروسرخ را حس می
کند و براساس اطلاعاتی که از این تابش
ها دریافت می
کند،موقعیت شکار را تشخیص می
دهد.

8- الف) آنزیمی فعال می
شود که آدنوزین تری
فسفات (
ATP) داخل سلول را به پیک دومین ( آدنوزین مونوفسفات حلقوی- AMP) تبدیل می
کند.

          ب) افزایش بازجذب کلسیم از ادرار                                                                           ج) انسولین

          د) باعث می
شود تا کلیه، دفع یون
های سدیم را از طریق ادرار کم کند و غلظت سدیم خون افزایش یابد و فشار خون بالا رود.

9- باکتری
های بدون کپسول زنده و باکتری
های کپسول دار کشته شده را با یکدیگر مخلوط و آن
ها را به موش تزریق کرد. مشاهده کرد که همه
ی موش
ها مردند.

10- الف) AGTTCGA                                                                                               ب) زیرا دو انتهای رشته مثل هم نیست                      

          ج) دو رشته
ی
DNA را از یکدیگر جدا می
کند.

11- الف) آنافاز                                                ب) تلوفاز

12- الف) اگر قطعه
ای که بر اثر شکسته شدن جدا شده است به کروموزوم غیر همتا متصل شود جهش را جابه جایی می
نامند.

          ب) فرآیندی که طی آن سیتوپلاسم سلول تقسیم می
شود.

13-1) تولید بیش از حد مولکول
های محرک رشد                                                                     

          2) غیر فعال کردن پروتئین
هایی که مسئول کند یا متوقف کردن چرخه
ی سلولی هستند.

14- الف) 4 کروموزوم                                 ب)

 

 

 

 

15- الف) هاپلوئیدی دیپلوئیدی- تناوب نسل                                                           ب) نوعی تولیدمثل است که فرد از تخمک لقاح نیافته رشد و نمو می
یابد.

16-

17- الف) هنگام تشکیل گامت
ها، آلل
های مربوط به هر صفت، بدون تأثیر بر صفات دیگر، از هم تفکیک می
شوند.

          ب) آنزیمی را که آمینواسید فنیل آلانین را به آمینواسید تیروزین تبدیل می
کند، ندارند.

18- الف) تار           هاگدان (کپسول)                                                                                        ب) زیرا دارای آوند هستند ولی دانه تولید نمی
کنند.

19- الف) تخم زا       سلول دو هسته
ای       ب) 1- لپه
ها                  2- آلبومن

20- الف) گیاهی است که برای تکمیل چرخه
ی زندگی خود، دو دوره
ی رویشی را پشت سر می
گذارد.

          ب) مریستم (کامبیوم) چوب پنبه ساز مریستم (کامبیوم) آوندساز

21- الف) اکسیژن کافی برای ریشه
ها تأمین نمی
شود.

          ب) بستن روزنه
ها
حفظ جذب آب توسط ریشه

          ج) تشکیل ساقه از سلول
های تمایز نیافته

22- زیرا جنین در دوران رشد، هیچ رابطه
ی تغذیه
ای با مادر ندارد و در تمام طول رشد باید از این اندوخته استفاده کند.

23- الف) تحریک ترشح تستوسترون                                                                                       ب) خنثی کردن ادرار اسیدی

24- الف) توده
ای زرد رنگ از سلول
های فولیکولی است که مانند غده
ی درون ریز عمل می
کند. (یا استروژن و پروژسترون ترشح می
کند)

          ب) آمنیون              کوریون

 

 

                                                                                    

 

زیست شناسی ( 2 )                      سؤالات اhttp://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gifمتحانی هماهنگ کشوری- شهریور ماه 1385                                  

 

1- برای هر یک از سلولهای زیر، در دستگاه ایمنی یک وظیفه بنویسید: الف) نوتروفیل                                                                  ب)  ماستوسیت

2- الف) شکل زیر، سلول B خاطره را در دومین برخورد با آنتی ژن خاص نشان می
دهد. شماره
های مشخص شده را نام گذاری کنید.

          ب) ایمنی فعال را تعریف کنید.

 

 

 

 

3- سه راه مختلف انتقال ویروس ایدز به بدن را بنویسید.

4- پس از رسیدن پتانسیل عمل به پایانه
ی آکسونِ نورون پیش سیناپسی، چه اعمالی صورت می
گیرد، تا در نورون پس سیناپسی ، پاسخ مناسب ایجاد شود؟

5- به پرسش
های زیر پاسخ دهید:

          الف) جسم پینه
ای چیست؟                   ب) لایه
ی داخلی منچ ( نرم شامه) چه نقشی دارد؟                                                 

          ج) دستگاه عصبی در هیدر، چه ساختمانی دارد؟

6- شکل زیر، برش عرضی نخاع را نشان می
دهد. شماره
های مشخص شده را نام گذاری کنید.

 

 

 

 

7- نقش هر یک از موارد زیر را در چشم بنویسید.

          الف) ماهیچه
های موجود در عنبیه                                                                                          ب) گیرنده
های نوری شبکیه

8- نقش شیپور استاش و نتیجه
ی حاصل از عمل آن را بنویسید.

9- ساختار کاپولا در خط جانبی ماهی
ها را بنویسید.

10- اپی نفرین، در چه هنگامی نقش هورمونی و در چه هنگامی نقش انتقال دهنده
ی عصبی دارد؟

11- هر یک از هورمون
های زیر از کدام غده ترشح می شود و چه نقشی دارد؟ (یک مورد برای هر هورمون)

          الف) کلسی تونین                                       ب) کورتیزول

12- الف) نتیجه
ی حاصل از مشاهدات چارگف را بنویسید.

          ب) چرا گفته می
شود همانند سازی
DNA نیمه حفظ شده است؟

13- عبارت
های زیر را با کلمات مناسب، کامل کنید :

          الف) قند موجود در ساختار RNA، ............. است.

          ب) در یک رشته
ی پلی نوکلئوتیدی، بین دو نوکلئوتید، پیوند ................ وجود دارد.

          ج) گروهی از پروتئین
ها به نام ................ در فشرده شدن
DNA نقش دارند.

          د) در جهش ............... قطعه
ای که بر اثر شکسته شدن جدا شده است، به کروموزوم غیر همتا متصل می
شود.

14- الف) جنسیت، در ملخ xo و پروانه
ی
zw را بنویسید.

          ب) اگر بعد از میتوز، سیتوکینز رخ ندهد، ساختار حاصل چه ویژگی خواهد داشت؟

          ج) دوک در تقسیم چه نقشی دارد؟

          د) در کدام مرحله از میتوز، پوشش اطراف هسته تشکیل می
شود؟

 

15- الف) در آنافاز I میوز، چه پدیده
ای رخ می
دهد؟

          ب) شکل مقابل، سلولی با 4 کروموزم را در آغاز تقسیم نشان می
دهد.

          آنافاز میتوز و متافاز I میوز را برای این سلول رسم کنید.

 

16- الف) با مقایسه
ی هاگ و گامت در چرخه
ی زندگی گیاهان، شباهت و تفاوت آنها را بنویسید.

          ب) کلون، نتیجه
ی چه نوع تولید مثلی است؟

17- در خانواده
ای که پدر و مادر ، هر دو موهای موج
دار دارند ، سه نوع فنوتیپ در فرزندان قابل پیش بینی است. ژنوتیپ هر یک از آن فنوتیپ
ها را بنویسید. ( فرفری =
R     صاف = S )

18- الف) از آمیزش آزمون به چه منظوری استفاده شود؟

          ب) در دودمانه، به چه افرادی ناقل گفته می
شود؟

19- الف) در تولید مثل جنسی خزه
گیان، تخم از ترکیب کدام سلول
ها حاصل می
شود؟

          ب) چگونگی تشکیل آندوسپرم از سلول
های پارانشیم خورش در بازدانگان را بنویسید.

          ج) اجزای تشکیل دهنده
ی پرچم را نام ببرید.

20- شکل زیر بخش
های مختلف دانه
ی ذرت را نشان می
دهد.

          نام اجزای شماره گذاری شده را در برگه امتحانی بنویسید.

 

 

 

 

 

21- الف) به طور کلی رشد در جانداران به دو روش انجام می
شود، این دو روش را بنویسید.

          ب) نتیجه
ی حاصل از فعالیت کامبیوم آوندی، به سمت بیرون و درون ساقه را بنویسید.

22- الف) دو هورمون باز دارنده
ی رشد در گیاهان را نام ببرید.

          ب) گیاهان روز بلند را تعریف کنید.

23- الف) مهم
ترین ویژگی تخم، در خزندگانی که در خاک تخمگذاری می
کنند چیست؟

          ب) غده
های برون ریزی را که سر راه خروجی اسپرم
ها قرار دارند ، نام ببرید.

24- الف) حداکثر میزان LH ، چه تأثیری بر گامت

ها و فولیکول در تخمدان دارد؟

          ب) جفت را تعریف کنید.

 

پاسخ سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- شهریور ماه 1385

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

1- الف) فاگوسیتوز عوامل بیماری زا                                                                                     ب) ترشح هیستامین

2- الف) 1- پلاسموسیت                                                                                                            ب) پادتن

          ب) نوعی ایمنی که پس از ابتلاء به یک بیماری واگیر و بهبودی پس از آن به وجود می
آید.

3- تزریق خون یا فرآورده
های خونی، تماس جنسی افراد آلوده، انتقال از مادر به جنین ( یا نوزاد)

4- وزیکول
های محتوی انتقال دهنده با غشای سلول آمیخته می
شوند و مولکول
های انتقال دهنده به درون فضای سیناپسی آزاد می
شوند و سبب تغییر پتانسیل الکتریکی نورون پس سیناپسی می
شوند.

5- الف) دسته
ای از تارهای عصبی است که دو نیمکره
ی مخ را به هم متصل می
کنند.

          ب) تغذیه
ی بافت عصبی                      

          ج) به شکل یک شبکه
ی عصبی است ( یا شبکه
ای از رشته
ها است که در تمام بدن جانور پخش شده
اند).

6-  1) ماده خاکستری                                          2) مسیر حسی

7- الف) تنگ و گشاد شدن سوراخ مردمک (تغییر قطر سوراخ مردمک)

          ب) تبدیل انرژی نورانی به پیام عصبی

8- هوا را بین گوش میانی و حلق انتقال می
دهد تا فشار آن در دو طرف پرده
ی صماخ یکسان شود.

9- کاپولا حاوی سلول
های مژه
دار مخصوصی است که مژه
های آن با ماده
ای ژلاتینی تماس دارند.

10- وقتی از غده
ی فوق کلیه ترشح می
شود، نقش هورمونی دارد. وقتی از سلول عصبی ترشح می
شود، انتقال دهنده
ی عصبی است.

11- الف) تیروئید، کاهش کلسیم خون

          ب) قشر فوق کلیه، افزایش گلوکز خون ( و شکستن پروتئین
ها برای مصرف انرژی و یا زیاد کردن میزان انرژی در دسترس بدن) یا سیستم ایمنی را سرکوب می
کند.

12- الف) در هر مولکول DNA، مقدار A با مقدار T و نیز مقدار C با مقدار G برابر است.

          ب) چون هر DNA دختر، یک رشته
ی جدید و یک رشته
ی قدیمی دارد.

13- الف) ریبوز                                                                                                                            ب) فسفودی استر

          ج) هیستون
ها                                                                                                                                د) جابه جایی

14- الف) جنسیت ملخ، نر و پروانه ، ماده   ب) ساختار حاصل چند هسته
ای است.

          ج) حرکت دادن کروموزوم
ها                                                                                          د) تلوفاز

 

 

 

15- الف) کروموزوم
های دوکروماتیدی از هم جدا می
شوند.

متافاز I میوز

آنافاز میتوز

          ب)

 

16- الف) هر دو هاپلوئید هستند. هاگ، می
تواند بدون ترکیب شدن با سلول دیگر، به فردی بالغ نمو یابد ولی گامت باید با گامت دیگری ترکیب شود تا فرد جدیدی حاصل گردد.

          ب) تولید مثل غیر جنسی

17- RS ( موج دار)                                       SS (صاف)                                             RR (فرفری)

18- الف) برای پی بردن به ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ غالب را نشان می
دهند که آیا خالص هستند یا ناخالص.

          ب) به افرادی که دارای آلل
های مولد ناهنجاری ژنی هستند، اما فنوتیپ آن ناهنجاری را نشان نمی
دهند.

19- الف) تخم زا و آنتروزوئید

          ب) سلول پارانشیم خورش، با تقسیم میوز ، 4 سلول به وجود می
آورد که یکی از آنها باقی می
ماند و سه تای دیگر تحلیل می
رود و با تقسیم میتوزی، به اندوسپرم تبدیل می
شود.

          ج) میله، بساک

20- 1) آلبومن                                                     2) لپه

21- الف) افزایش تعداد سلول
ها از طریق تقسیم ، افزایش غیر قابل برگشت ابعاد سلول
ها

          ب) آوند آبکشی، به سمت بیرون و آوند چوبی به سمت داخل ، ساقه تشکیل می
شود.

22- الف) اتیلن                                               آبسیزیک اسید

          ب) به گیاهانی که گلدهی آن
ها هنگامی صورت می
گیرد که طول روز، بلندتر از مدت زمان خاصی باشد، روز بلند می
گویند.

23- الف) داشتن پوسته
های حفاظتی ضخیم. (ذخیره
ی فراوان در تخم
ها)

          ب) وزیکول سمینال، پروستات، پیازی میزراهی

24- الف) گامت
ها اوّلین تقسیم میوزی خود را کامل می
کنند، فولیکول پاره می
شود.

          ب) ساختاری است که از طریق آن، مادر به رویان، غذا می
رساند.

 

 

                                                                http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif                    

 

زیست شناسی ( 2 )                         سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- خردادماه 1384                                  

 

(فصل اول)

1- «التهاب» را تعریف کنید و دو علامت بروز التهاب را بنویسید.

2- الف) چه تفاوتی بین عملکرد پروتئین‌های مکمل و اینترفرون، در مقابله با میکروب‌ها وجود دارد؟

          ب) «خودایمنی» چیست؟

 (فصل دوم)

3- الف) ریشه‌ی شکمی نخاع، محتوی کدام نورون‌ها است و نقش آن چیست؟

          ب) مرکز عصبی هر یک از اعمال زیر را نام ببرید.

          1- تقویت و انتقال پیام‌های حسی        2- احساس رضایت

4- الف) «لکه زرد» چیست و چه اهمیتی دارد؟                                                                 

          ب) چرا خفاش‌ها با صدای بلند خود کر نمی‌شوند؟

5- منحنی مقابل، مربوط به پتانسیل عمل غشای نورون است، علت مثبت‌تر شدن درون سلول (بالا رفتن منحنی در A) و پایین آمدن منحنی در B چیست؟

 

                                                                                                                                      (فصل سوم)

6- پس از حل شدن مولکول‌های غذا در بزاق، مزه‌ی آن چگونه تشخیص داده می‌شود؟

7- شکل زیر، نیمه‌ی راست مغز را نشان می‌دهد. نام اجزای شماره‌گذاری شده را با ذکر شماره در برگه‌ی امتحانی بنویسید.

 

 

 (فصل چهارم)

8- نحوه‌ی عمل هورمون‌های استروئیدی در سلول‌های هدف را بنویسید.

9- یک مورد از وظایف هر یک از هورمون‌های زیر در بدن را بنویسید.

          الف) کلسی‌تونین                                        ب) گلوکاگون                                             ج) آلدوسترون

(فصل پنجم)

10- الف) قند موجود در DNA و باز اختصاصی در RNA را نام ببرید.

          ب) پیوند «فسفودی استر» چیست؟

11- شکل مقابل یک مولکول DNA را در حال همانندسازی نشان می‌دهد. برای آنکه همانند‌سازی به‌درستی صورت گیرد، چه عملی لازم است انجام شود؟ نحوه‌ی عمل را توضیح دهید.

 (فصل ششم)

12- در پروفاز میتوز، چه اعمالی صورت می‌گیرد؟

13- از تغییرات ساختار کروموزم‌ها، «واژگونی» را بنویسید.

14- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

          الف) سانترومر                                            ب) اتوزوم

(فصل هفتم)

15- سلول‌های حاصل از «میوز I» در جانوران ماده را نام ببرید.

16- روش‌های تولید مثل «غیرجنسی» در هر یک از موجودات زیر را بنویسید.

          الف) هیدر                                                   ب) جلبک اسپیروژیر

17- الف) بارزترین ویژگی «چرخه‌ی زندگی دیپلوئیدی» چیست؟

          ب) در «چرخه‌ی زندگی هاپلوئیدی» گامت‌ها از طریق چه نوع تقسیمی تولید می‌شوند؟

(فصل هشتم)

18- الف) «آمیزش آزمون» به چه منظوری صورت می‌گیرد؟

          ب) «هم‌توانی» چه تفاوتی با «غالب ناقص» دارد؟

19- «هموفیلی» نوعی بیماری وابسته به جنس است و ژن آن روی کروموزم X قرار دارد. اگر پدر، سالم و مادر، ناقل این بیماری باشد، با رسم مربع پانت، ژنوتیپ‌ها و فنوتیپ‌ جدید مورد انتظار در فرزندان را بنویسید.

          (H = ژن فرد سالم و h = ژن مولد هموفیلی)

(فصل نهم)

20- هر یک از شکل‌های زیر، قسمتی از یک گیاه را در چرخه‌ی تولید مثل جنسی نشان می‌دهد. نام بخش‌های شماره‌گذاری شده را با ذکر شماره‌ در برگه‌ی امتحانی بنویسید.

 

 

 

 

  کیسه‌ رویانی در نهان‌دانگان                   گامتوفیت ماده در کاج                    سرخس                                                                            خزه

21- الف) نتیجه‌ی حاصل از رشد «سلول رویشی» و تقسیم «سلول زایشی» در دانه‌ی گرده را بنویسید.

          ب) نقش «لپه» در دانه‌ی گیاهان چیست؟

(فصل دهم)

22- الف) دو نوع مریستم که موجب رشد پسین در گیاهان می‌شوند را نام ببرید.

          ب) منظور از «تمایززدایی» در گیاهان چیست؟

23- الف) «نوردورگی» را تعریف کنید.                                                                          

          ب) در هر یک از موارد زیر کدام هورمون نقش دارد؟

          1- تولید انگور بدون دانه                          2- «چیرگی رأسی» در گیاهان        3- تسریع و افزایش رسیدگی میوها

(فصل یازدهم)

24- الف) غده‌های «وزیکول سمینال» چه ماده‌ای ترشح می‌کنند و این ماده چه نقشی دارد؟

          ب) پس از تخمک‌گذاری، LH چه تأثیری بر فولیکول پاره شده دارد؟

25- الف) «لوله فالوپ» چیست؟

          ب) سه لایه بافت مقدماتی رویان را نام ببرید.

 

 

 

 

پاسخ سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- خردادماه 1384

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

 

1- التهاب نوعی پاسخ موضعی است که به‌دنبال خراش، بریدگی و هر نوع آسیب بافتی دیگر بروز می‌کند. محل آسیب‌دیده قرمز، متورم و گرم‌تر از نقاط اطراف آن است.

2- الف) پروتئین‌های مکمل با ایجاد منافذی در غشای میکروب موجب مرگ میکروب می‌شوند. اینترفرون از تکثیر ویروس در سلول‌های سالم جلوگیری می‌کند.

          ب) دستگاه ایمنی مولکول‌ها یا سلول‌های خودی را مورد حمله قرار می‌دهد و در برابر آن پاسخ ایمنی ایجاد می‌کند.

3- الف) نورون‌های حرکتی و نقش آن انتقال دادن پاسخ حرکتی از دستگاه عصبی به ماهیچه‌ها و غده‌ها می‌باشند.

          ب) تالاموس- دستگاه لیمبیک

4- الف) بخشی از شبکیه که در امتداد محور نوری چشم قرار دارد. در دقت و تیزبینی اهمیت دارد.

          ب) خفاش‌ها در گوش میانی خود ماهیچه‌هایی دارند که حساسیت گوش را نسبت به شنیدن اصوات بلندی که تولید می‌کنند، کاهش می‌دهند.

5- علت بالا رفتن، ورود ناگهانی یون‌های سدیم به داخل سلول است و علت پایین آمدن آن خروج ناگهانی یون‌های پتاسیم از سلول است.

6- این مولکول‌ها به پروتئین‌های غشای سلول‌های گیرنده متصل می‌شوند و در نتیجه در این سلول‌ها پیام عصبی تولید می‌شود و به مغز فرستاده می‌گردد.

7- 1) پل مغزی                                                   2) مخچه

8- این هورمون‌ها در لیپید حل شده از غشای سلولی می‌گذرند و به گیرنده‌هایی که در سیتوپلاسم یا هسته سلول هدف قرار دارند، متصل می‌شوند و فعالیت‌ سلولها را تغییر می‌دهند.

9- الف) افزایش رسوب کلسیم در استخوان یا کاهش کلسیم خون

          ب) افزایش قند خون یا تبدیل گلیکوژن به گلوکز در کبد

          ج) افزایش سدیم خون یا کاهش دفع یون‌های سدیم از طریق ادرار و کاهش پتاسیم خون یا دفع پتاسیم از طریق ادرار (یک مورد کافی است).

10- الف) دئوکسی ریبوز- یوراسیل

          ب) پیوند بین دو نوکلئوتید مجاور در رشته‌های اسید نوکلئیک.

11- عمل «ویرایش» باید انجام گیرد. آنزیم DNA پلیمراز نوکلئوتید غلط (G) را جدا کرده و آن را با نوکلئوتید درست (A) تعویض می‌کند.

12- رشته‌های کروماتینی به‌تدریج کوتاه و ضخیم می‌شوند و کروموزوم‌هایی که همانندسازی کرده‌اند قابل رؤیت می‌شوند. پوشش هسته ناپدید می‌شود. با دور شدن سانتریول‌ها از یکدیگر، دوک تقسیم تشکیل می‌‌شود.

13- در واژگونی قطعه‌ای از کروموزوم که بر اثر شکسته شدن جدا شده در جهت معکوس به‌جای اول متصل می‌شود.

14- الف) محل اتصال دو کروماتید خواهری را سانترومر می‌گویند.

          ب) کروموزوم‌هایی که در تعیین جنسیت مستقیماً نقش ندارند. (کروموزوم‌های غیرجنسی)

15- تخمک نابالغ و نخستین گویچه‌ی قطبی در پایان میوز I تولید می‌شود.

16- الف) جوانه زدن                                     ب) قطعه قطعه شدن (یا تقسیم سلول)

17- الف) سلول‌های افراد بالغ دیپلوئید هستند.                                                                ب) تقسیم میتوز

18- الف) به‌منظور پی ‌بردن به ژنوتیپ افرادی که فنوتیپ غالب را نشان می‌دهند.

          ب) در هم‌توانی هر دو فنوتیپ با هم ظاهر می‌شوند ولی در غالب ناقص فنوتیپ غالب حد واسط دو حالت خالص ظاهر می‌شود.

19- ژنوتیپ‌های جدید در فرزندان  و  می‌‌باشند.

          فنوتیپ جدید در فرزندان، بیمار به مبتلا به هموفیلی ( ) می‌باشد.

Y

 

 

     
     

20- 1) اسپوروفیت بالغ                                   2) پروتال (گامتوفیت)                           3) تخم‌زا                                                         4) سلول دو هسته

 

21- الف) از رشد سلول رویشی، لوله گرده تشکیل می‌شود و از تقسیم سلول زایشی 2 گامت نر تولید می‌شود.

          ب) ذخیره یا انتقال مواد غذایی به رویان.

22- الف) کامبیوم چوب پنبه ساز و کامبیوم آوندساز.

          ب) بسیاری از سلول‌های گیاه بالغ می‌توانند همه‌ی ژن‌های خود را فعال کنند. این سلول‌ها تقسیم می‌شوند و توده‌ای از سلول‌های تمایز نیافته تولید می‌کنند. (مفهوم تمایززایی)

23- الف) پاسخ یک گیاه به‌طول روز و شب را نوردورگی گویند.

          ب) ژیبرلین                                                2- اکسین                                                        3- اتیلن

24- الف) مایعی سرشار از مواد قندی که انرژی لازم برای اسپرم‌ها را فراهم می‌کند.

          ب) LH سبب می‌شود سلول‌های فولیکولی که پاره شده‌اند رشد کنند و تشکیل توده‌ای به‌نام جسم زرد بدهند.

25- الف) مسیری که تخمک از طریق آن از تخمدان به‌سمت رحم حرکت می‌کند.

          ب) اکتودرم، مزودرم، آندودرم

 

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

زیست شناسی ( 2 )                        سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- شهریور ماه 1384                                  

 

1- الف) دو نمونه از فاگوسیت‌ها را که در دفاع غیراختصاصی نقش دارند نام ببرید.

          ب) علت بروز مالتیپل اسکلروزیس (MS) که نوعی بیماری خودایمنی است را بنویسید.

2- پلاسموسیت‌ها چگونه به‌وجود می‌آیند و در مبارزه با میکروب‌ها چه نقشی دارند؟

3- الف) پیام عصبی را تعریف کنید.

          ب) دو وظیفه از وظایف نخاع را بنویسید.

4- نحوه‌ی تأثیر نیکوتین بر مغز را بنویسید.

5- پس از ارتعاش پرده‌ی صماخ توسط امواج صوتی، چه اعمالی صورت می‌گیرد تا پیام عصبی به مغز فرستاده شود؟

6- گربه‌ماهی، چگونه وجود طعمه را تشخیص می‌دهد؟

7- به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:

          الف) در مرحله‌ی سوم از عمل هورمون آمینواسیدی، بعد از تشکیل پیک دومین، چه پدیده‌ای در سلول رخ‌ می‌دهد؟

          ب) وظایف اکسی‌توسین را بنویسید.

          ج) کورتیزول، چگونه میزان انرژی در دسترس بدن را زیاد می‌کند؟

8- الف) ایوری چگونه اثبات کرد که عامل ترانسفورماسیون، نمی‌تواند پروتئین باشد؟

          ب) چرا به همانندسازی  DNA، نیمه حفظ شده می‌گویند؟

9- ساختمان DNA، براساس مدل واتسون و کریک را شرح دهید.

10- الف) در چرخه‌ی سلول، در دومین مرحله‌ی رشد ، چه اعمالی صورت می‌گیرد؟

          ب) در نقاط وارسی، چرخه‌ی سلول چگونه تنظیم می‌شود؟

11- الف) نوکلئوزوم چیست؟

          ب) چگونگی انجام سیتوکینز، در سلول‌های جانوری را بنویسید؟

12- شکل زیر، سلولی را با 4 کروموزوم در مرحله‌ی پروفاز I نشان می‌دهد. شکل سلول را در هر یک از مراحل زیر، در تقسیم میوز رسم کنید:

          الف) متافاز I

          ب) آنافاز I

 

 

 

13- در تناوب نسل‌ها، در گیاهان:

          الف) هاگ، در چه مرحله‌ای از چرخه‌ی زندگی گیاهان تولید می‌شود؟

          ب) گیاهی که از نمو هاگ حاصل می‌شود، چه نام دارد؟

14- درباره‌ی علت و نحوه‌ی بکرزایی در مارها دو فرضیه ارائه شده است، یکی از آنها را توضیح دهید.

15- در خانواده‌ای که پدر و مادر تالاسمی مینور دارند، ژنوتیپ‌ها و فنوتیپ‌های مورد انتظار در فرزندان، که با فنوتیپ و ژنوتیپ والدین متفاوت است را بنویسید.  الل طبیعی                                                                                      الل تالاسمی

16- اصطلاحات زیر را تعریف کنید:

          الف) خودلقاحی                                         ب) صفت اتوزومی

17- الف) چرا نهان‌زادان آوندی، همانند خزه‌‌گیان، در مکان‌های مرطوب و سایه‌دار گسترش دارند؟

          ب) در هنگام نمو رویان نهان‌دانگان، از تقسیم و رشد سلول تریپلوئید  چه بخشی از دانه تشکیل می‌شود؟

18- اجزای تشکیل‌دهنده‌ی تخمک کاج را نام ببرید.

19- شکل روبرو، دانه‌ی لوبیا را نشان می‌دهد. بخش‌های شماره‌گذاری شده را در برگ امتحانی نامگذاری کنید.

 

 

20- الف) مفهوم زیست‌شناسی نمو چیست؟

          ب) اهمیت خفتگی در گیاهان را بنویسید.

21- الف) اکسین، چگونه باعث خمیدگی ساقه به‌سمت نور می‌شود؟

          ب) در کشت بافت، به‌منظور تشکیل ساقه از سلول‌های تمایز نیافته، از کدام هورمون استفاده می‌شود؟

22- الف) یک پستاندار تخم‌گذار و یک پستاندار کیسه‌دار را نام ببرید.

          ب) نقش هورمون‌های LH و FSH را در اعمال بیضه‌ها بنویسید.

23- موارد زیر را تعریف کنید:

          الف) چرخه‌ی تخمدان

          ب) بلاستوسیست

 

 

 

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

پاسخ سؤالات امتحانی هماهنگ کشوری- شهریور ماه 1384

 

1- الف) نوتروفیل‌ها و ماکروفاژها.

          ب) دستگاه ایمنی بدن، پوشش اطراف سلو‌ل‌های عصبی مغز و نخاع را مورد تهاجم قرار می‌دهد و به‌تدریج آن‌ را از بین می‌برد.

2- وقتی لنفوسیت B به آنتی‌ژن خاصی متصل می‌شود، فعال می‌شود یعنی رشد می‌کند و تقسیم می‌شود و پس از تغییراتی تعدادی از آنها به پلاسموسیت تبدیل می‌شوند که پادتن ترشح می‌کنند.

3- الف) پتانسیل عمل بعد از تولید در یک نقطه از سلول عصبی، در نقاط مجاور نیز ایجاد می‌شود و نقطه به نقطه در طول رشته عصبی سیر می‌کند که به آن پیام عصبی می‌گویند.

          ب) 1- انتقال اطلاعات به مغز           2- انتقال فرمان‌ها از مغز به اندام‌ها

          3- انعکاس (دو مورد کافی است)

4- نیکوتین به‌علت شباهت ساختاری با استیل کولین به محل‌های مخصوصی در سلول‌های عصبی که به‌طور طبیعی این محل‌ها گیرنده استیل کولین هستند متصل می‌شود و این جایگاه‌ها از مراکز کنترل مغز هستند که بسیاری از فعالیت‌های مغز را کنترل می‌کنند.

5- ارتعاشات توسط استخوان‌های گوش میانی، به مایعی که محفظه‌ی گوش درونی را پر کرده است، منتقل می‌شود. ارتعاشات مایع در نهایت باعث تحریک سلول‌های مژکدار درون حلزون گوش می‌شود. این سلول‌ها تحریکی را که ایجاد می‌شود به پیام عصبی تبدیل می‌کنند و سپس پیام از طریق عصب شنوایی به مغز ‌فرستاده می‌شود.

6- گربه‌ماهی در خط جانبی خود گیرنده‌های الکتریکی دارد. این گیرنده‌ها ماهی را قادر می‌سازند تا میدان الکتریکی را که توسط طعمه تولید می‌شود، تشخیص دهد.

7- الف) پیک دومین (AMP حلقوی) سبب فعال یا غیرفعال شدن یک آنزیم یا زنجیره‌ای از آنزیم‌ها می‌شود.

          ب) خروج شیر از غده‌های پستانی مادر و انقباضات رحم هنگام زایمان.

          ج) مقدار گلوکز خون را افزایش می‌دهد و پروتئین‌ها را برای مصرف انرژی می‌شکند.

8- الف) ایوری دریافت که چنانچه پروتئین‌ها را با آنزیم‌های تخریب‌کننده پروتئین از بین ببریم، ترانسفورماسیون همچنان رخ می‌دهد.

          ب) چون هر دو DNA دختر، یک رشته جدید و یک رشته قدیمی دارند.

9-  مولکول DNA از دو رشته‌ی پلی‌نوکلئوتیدی تشکیل شده است که حول یک محور فرضی به دور یکدیگر پیچیده‌اند. (مارپیچ دو رشته‌ای)

10- الف) شرایط لازم برای تقسیم هسته فراهم می‌شود. میتوکندری و اندامک‌های دیگر همانندسازی می‌کنند.

          ب) در این‌ زمان‌ها براساس مجموع پدیده‌هایی که در سلول به وقوع می‌پیوند، اجازه‌ی عبور به مرحله‌ی بعدی داده می‌شود یا داده نمی‌شود.

11- الف) DNA در کروموزوم حدود دو دور به دور 8 مولکول هیستون می‌‌پیچد و ساختاری تولید می‌کند که نوکلئوزوم نام دارد.

          ب) در این سلول‌ها کمربندی از رشته‌های پروتئینی در میانه‌ی سلول ایجاد می‌شود که با تنگ شدن آن سلول به دو نیم تقسیم می‌شود.

12- الف) متافاز I                                           ب) آنافاز I

13-الف) در مرحله دیپلوئیدی (اسپوروفیتی) هاگ تولید می‌شود.

          ب) گامتوفیت

14- مار ماده به جای کروموزوم‌های پدری، از روی کروموزوم‌های خود یک نسخه می‌سازد و بدین طریق تخمک خود را باور می‌کند.

          در غیبت طولانی نرها، بعضی از پیام‌ها (مثل ترشح انواعی هورمون) سبب می‌شود تا تخمک تقسیم شود.

15- با ضرب گامت‌های والدین مربع پانت به‌دست می‌آید:

          فنوتیپ‌های سالم و تالاسمی ماژور که به‌ترتیب دارای ژنوتیپ‌های CC و cc می‌باشند، با فنوتیپ و ژنوتیپ والدین تفاوت دارند.

c

C

 

Cc

CC

C

cc

Cc

c

 

16- الف) گامت‌های نر و ماده‌ی یک گل (یا یک فرد) با یکدیگر لقاح انجام می‌دهند.

          ب) صفاتی که ژن‌های آنها روی کروموزوم‌های اتوزوم (غیرجنسی) قرار دارند.

17- الف) چون تولید مثل جنسی آنها فقط در حضور آب سطحی انجام می‌گیرد.

          ب) بخش آلبومن حاصل می‌شود.

18- پارانشیم خورش، یک پوسته و منفذ سفت

19- 1) برگهای رویانی                                        2) ریشه رویانی                                             3) لپه‌ها

20- الف) نمو یعنی عبور از یک مرحله‌ی زندگی به مرحله‌ای دیگر، که همراه با تشکیل بخش‌های جدید است.

          ب) خفتگی به گیاهان کمک می‌کند که با جلوگیری از رشد جوانه‌ها و جوانه‌زنی دانه‌ها در طول گرمای موقتی قبل از خاتمه زمستان، به بقای خود ادامه دهند.

21- الف) اکسین در سمت تاریک ساقه انباشته می‌شود، در نتیجه سلول‌های سمت تاریک نسبت به سلول‌های سمت روشن آن‌ طویل‌تر می‌شوند. تفاوت بین طول دیواره‌های سلولی دو سمت ساقه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می‌شود.

          ب) ستیوکینین

22- الف) پستاندار تخم‌گذار مانند پلاتی‌پوس- پستاندار کیسه‌دار مانند کانگورو و یا اُپاسوم (یک مورد کافی است)

          ب) LH ترشح هورمون جنسی تستوسترون را در مردان تحریک می‌کند.

          FSH همراه با تستوسترون تولید اسپرم را در لوله‌های اسپرم‌ساز تحریک می‌کند.

23- الف) تخمدان‌ها، تخمک را طی یک سری از وقایع آماده و رها می‌کنند، که به آن چرخه‌ی تخمدان می‌گویند.

          ب) به توده‌ی سلولی حاصل از تقسیم تخم که به شکل یک توپ تو خالی درآمده است و به رحم می‌رسد، بلاستوسیت می‌گویند.

 

 http://zibasaz.persiangig.com/pic/bar/1/4.gif

نمونه سوالات امتحانات نهایی درس زیست شناسی وآزمایشگاه 2 سالهای 83-80

فصل اول

1-اینتر فرون چیست ؟ چه عملی انجام میدهد؟(1-دی 81)

2-پلاسموسیتها چگونه بوجود می آیند ودر مبارزه با میکروبها چه نقشی دارند؟(1-دی81)

3- چرا پاسخ ایمنی هومورال ،در برخورد مجدد با یک آنتی ژن خاص شدیدتر است؟(1-شهریور82)

4-انواع روشهای دفاع غیر اختصاصی، در بی مهره گان را، نام ببرید.(1-شهریور82)

5-لنفوسیتها از چه سلولهایی منشاء میگیرندودر چه نوع دفاعی نقش دارند؟(0.5- خرداد82)

6-جای خالی جملات زیر را  با کلمات مناسب پر کنید(0.5-خرداد 82)

     الف- ماستوسیتهای موجود در بافتها ، مشابه……………موجود در خون هستند.

    ب-عامل مولد بیماری ایدز………..است.

7- جمله صحیح را مشخص کنید:( 0.25-خرداد82)

   الف- واکسن ایمنی فعال ایجاد میکند، زیرا دستگاه ایمنی تحریک میشود ودر مقابله بامیکروب ،پادتن و سلول خاطره ای را بوجود می آورد.

   ب- اغلب آنتی ژنها مولکولهای پروتئینی یا لیپیدی هستند که در سطح باکتریها و ویروسها قرار دارند.

   ج- در دفاع اختصاصی گروهی از گلبولهای سفید به نام لنفوسیتها و نوتروفیل ها وجود دارند.

   د-پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب غیر فعال شده وساختارهای حلقه مانندی ایجاد میکنند که موجب ایجاد منافذی در غشاء شده و باعث نشت مواد

      درون سلول به خارج و سرانجام مرگ می شود.

8- دو روش غیر فعال شدن آنتی ژنها توسط پادتنها را توضیح دهید؟(0.75-خرداد 82)

9- تیموس در کدام قسمت بدن واقع شده و چه نقشی در سیستم ایمنی دارد؟(0.5-خرداد 81)

10-به پرسشهای زیر پاسخ دهید:

     الف-  چرا یک روش دفاع در برابر میکروبها را روش غیر اختصاصی نامیده اند؟(0.5خرداد 81ودی ماه83)

     ب- کدام گروه از گلبولهای سفیددر دفاع اختصاصی نقش دارند؟(0.5-خرداد 81و دی ماه83)

11- ماستوسیتها به کدام سلولهای خونی شباهت دارندو چه ماده ای ترشح میکنند؟(0.5-خرداد 81)

12- سلولها ی Tکشنده باتولید کدام پروتئین، منافذی درسلولهای سرطانی بوجودمی آورند وموجب مرگ آنها میشوند؟(0.25-مرداد 82)

13-طی مراحل بروز آلرژی، پادتن های موجود در سطح ماستوسیتها، توسط کدام سلولها ساخته میشوند؟(0.25-مرداد 82)

14- اینتر فرون را کدام سلولها میسازند؟ این ماده چگونه موجب مقاومت سلولهای سالم در برابر ویروسها میشود؟(0.5-مرداد 82)

15-دو نوع ماده ذکر کنید که در گیاهان فعالیت ضد میکروبی دارند؟(0.5-مرداد 82)

16-فاگوسیتها شامل کدام سلولها میباشند؟(0.5-مرداد 82)

17- در بیماری اسکلرز متعدد(MS)   به چه علت فعالیت سلولهای عصبی اختلال پیدا می کند؟(0.5-شهریور 81)

18- روشهای اصلی انتقال بیماری ایدز را بنویسید؟(0.75-شهریور 81)

19- پادتن ها به چه روشی آنتی ژنها را غیر فعال میکنند .توضیح دهید.(0.75-شهریور 81)

20- الف- التهاب را تعریف کنید؟    ب- نحوه عمل پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب را بنویسید؟( 1-شهریور 81)

21- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟( 1- شهریور 81)

      الف-ایمنی فعال از چه راههایی در بدن بوجود میآید؟

      ب- علت پس زدن عضو پیوند شده چیست؟

22 -الف- چرا دفاع غیر اختصاصی به این نام خوانده میشود؟

       ب-پروتئین های مکمل چگونه عمل میکنند؟{ا-دی ماه 80)

23-    الف- در ایمنی هومورال کدام لنفوسیت شرکت دارد؟

        ب- اینتر فرون چیست؟

        ج- ایمنی فعال را تعریف کنید. (1-دیماه 80)

24-    مراحل بروز آلرژی ،که با توجه به شکل نامگذاری شده را نام ببرید.(1-دی ماه 82و83)

25-     الف- چرا یک روش دفاع در برابر میکروب ها را دفاع اختصاصی نامیده اند؟(0.5-دی ماه 82)

         ب- کدام گروه از گلبولهای سفید در دفاع  غیراختصاصی نقش دارند؟ (0.5-دی ماه 83)

26-    دفاع اختصاصی در مورد میکروبهای مختلف چگونه عمل می کند؟(0.5-خرداد 83)

27-    چرا اشک و بزاق خاصیت ضد عفونی کننده دارند؟(0.5- خرداد 83)

28-    محل تکامل لنفوسیتهای نابلغ در بدن ، چه مناطقی است؟(0.5- خرداد 83)

29-    نمونه هایی از دفاع غیر اختصاصی ، در اسفنج ها ونرم تنان را بنویسید.(0.5-خرداد 83)

30-    با کلمات مناسب جاهای خالی را پر کنید؟( 1- شهریور 83)

    الف- اولین دفاع بدن در برابر هجوم میکروب، از نوع………. است.

     ب- بدنبال خراش و بریدگی ، نوعی پاسخ موضعی ایجاد می شودکه به آن ………..می گوییم.

     ج- نشانه مبارزه بدن در برابر عوامل بیماریزا ……….میباشد.

      د-در بافتهای آسیب دیده ، مایعی به نام ………. به وجود می آید.

31-    در فرایند التهاب ، هیستامین از کجا ترشح می شود و چه نقشی دارد؟( 0.5-شهریور 83)

32-    دو نوع از پروتئین های خون را نام ببرید که یکی در دفاع اختصاصی و دیگری در دفاع غیر اختصاصی نقش داشته باشد.(0.5-شهریور 83)

فصل دوم

1-چرا در حالت استراحت نرون ، داخل سلول در مقایسه با خارج سلول منفی تر است؟(0.5-شهریور 83)

2-اگر به مخچه صدمه وارد شودفرد دچار چه مشکلاتی می شود؟(0.5-شهریور 83)

3-با توجه به شکل مقابل بخشهای شماره گذاری شده را نام گذاری کنید. (0.75 – شهریور 83)

(شکل نرون)

4-موادی را که از سد خونی-مغزی عبور می کنند ، نام ببرید.( 0.5-خرداد83)

5-فضای سیناپسی را تعریف کنید؟(0.5-خرداد83)

6-انعکاس چیست وچه اهمیتی برای موجود زنده دارد؟(1-خرداد83)

7-  ساختمان دستگاه عصبی در پلاناریا را بنویسید. (1- دی ماه 82)

8- در انعکاس زردپی زیر زانو ،نتیجه تحریک نرون حسی و وارد شدن پیام عصبی به نخاع را توضیح دهید. (1- دی ماه 82)

9-الف- انعکاس را تعریف کنید.

      ب- سخت شامه از کدام بافت تشکیل شده است؟

      ج- بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی ، از دو دستگاه تشکیل شده است، آنها را نام ببرید. (1- دی ماه 82)

10- الف- پتانسیل عمل را در نرون تعریف کنید.

       ب- با ذکر یک انتقال دهنده عصبی اثر آن را بر پس سیناپس بنویسید. (1- دی ماه 82)

11-به طور معمول غلظت یون های سدیم و پتاسیم در داخل و خارج نرون چگونه است؟(0.5- دی ماه 81)

12- مرکز عصبی تنظیم هر یک از موارد زیر، در کدام بخش مغز قرار دارد. (0.5- دی ماه 81)       الف- ضربان قلب        ب- گرسنگی

13- چه عاملی باعث شده است تا سد خونی- مغزی در دستگاه عصبی پستانداران بوجود آید.و وجود آن چه اهمیتی دارد؟ (1- دی ماه 81)

14-هریک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟(1- شهریور 82)              الف- اعصاب حرکتی                 ب- جسم پینه ای

15-نقش هر یک از نیمکره های راست و چپ مخ را بنویسید. (1- شهریور 82)

16-    چرا لوب های بویایی  ماهی ، در مقایسه با لوبهای بویایی مغز انسان  بزرگتر است؟(0.5-خرداد 82)

17-     چهار بخش مغز را که در هنگام تشریح ، در سطح شکمی مغز مشاهده می شوند را نام ببرید؟(1-خرداد 82)

18-    الف-  نرون پس سیناپسی را توضیح دهید؟

         ب- انتقال پیام عصبی از نرون پیش سیناپس به نرون  پس سیناپس از چه طریق صورت می گیرد؟(0.75-خرداد 81)

19-    اجزاء بخش پایینی ساقه مغز را نام ببرید.(0.75- خرداد 81)

20-    نقش مخچه چیست؟(0.5- خرداد 81)

21-    در شکل روبرو که منحنی تغییر پتانسیل غشاء را هنگام ایجاد پتانسیل عمل                                                                   

         نشان میدهد ،حروف (الف) و (ب) ، هر یک  مربوط به باز شدن                                                                                             

         کدام کانال های دریچه دار میباشند؟  (0.5- مرداد82)

برای هر یک از فعالیت های آگاهانه و غیر ارادی دستگاه عصبی  پیکری یک نمونه مثال بزنید؟(0.75- دی ماه 83)

23-با ذکر دلیل بنویسید شکل زیر کدام یک از انواع نرون ها را نشان می دهد؟(0.5- دی ماه 83)

24- در انعکاس زردپی زیر زانو وظیفه نرون رابط چیست؟(0.75- دی ماه 83)

25-مواد مخدرعملکردی مشابه به کدام انتقال دهنده عصبی دارندوچگونه ازانتقال پیامهای دردبه مغزجلوگیری می کنند؟(0.5-مرداد 82)

26- اثر عصب پاراسمپاتیک را بر فشار خون و فعالیت های گوارشی بنویسید؟(0.5 – مرداد 82)

27- دستگاه عصبی مرکزی پلاناریا (از کرم های پهن)شامل چیست؟(0.5 –مرداد 82و شهریور 81)

28-نورون ها چه اعمالی انجام میدهند؟(0.75 –شهریور 81)

29-به پرسش  زیر پاسخ دهید؟(0.25 –شهریور 81)

      « اعصاب سمپاتیک چه اثری بر تعداد تنفس دارد»؟

30-میلین در نرون های میلین دار چه نقشی دارد؟( 0.5 –شهریور81و مرداد 81)

31- از وظایف دستگاه عصبی  ، پاسخ حرکتی را توضیح دهید؟(0.5 – مرداد 81)

32-به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(1 – مرداد 81)

   الف- نیکوتین در مغز مشابه کدام انتقال دهنده عصبی عمل می کند؟

    ب-جسم پینه ای چیست؟

    ج- اعصاب پارا سمپاتیک چه اثری بر فشار خون دارند؟

    د- اعصاب سمپاتیک چه اثری بر تعداد تنفس دارند؟

33-    پتانسیل عمل را در نرون تعریف کنید؟(0.5 – دی ماه 80)

34-    الف-  انعکاس را تعریف کنید؟

       ب- سخت شامه از کدام بافت تشکیل شده است؟

       ج-بخش حرکتی دستگاه عصبی محیطی از دو دستگاه تشکیل شده است، آنها را نام ببرید؟(1- دی ماه 80)

فصل سوم

1-جای خالی را کامل کنید. (0.25- خرداد83)

     ((بسیاری از پاسخ های………از بدن مثل انعکاسها پس از تحریک گیرنده های درد شروع به کار میکنند.))

 2-ساختار و عمل گیرنده های حسی پوست را بنویسید.(1- دی ماه 82)

3-گیرنده های درد در چه شرایطی تحریک می شوند و اهمیت احساس درد چیست؟(0.75 –دی ماه 83)

4-چگونه مار زنگی در تاریکی مطلق با نهایت دقت می تواند طعمه را شکار کند؟(0.75- دی ماه 83)

5-توضیح دهید چه عاملی باعث می شود که خفاش هنگام پژواک سازی کر نشود؟(0.75 – شهریور 83)

6-گیرنده های کششی ماهیچه های اسکلتی جزکدام گیرنده ها هستند وبه چه محرکی حساسند؟(0.75 – شهریور 83)

7- شکل زیر یک جوانه چشایی را نشان میدهد،

نام اجزای شماره گذاری شده را با ذکر شماره

در پاسخنامه بنویسید؟(0.5 – خرداد 83)

8- لایه های کره چشم انسان را به ترتیب از خارج به داخل بنویسید؟(0.75 – خرداد 83)

9- هر یک از بخشهای چشم پلاناریا را نامگذاری کنید؟(1- دی ماه 82)

10- انواع گیرنده های نوری شبکیه چشم را نام ببریدو تفاوت عمل آنها را بنویسید؟(1-دی 81،خرداد 82،دی 80)

11-پیر چشمی چگونه ایجاد می شود؟(0.75- خرداد 81و مرداد 82)

12- چشم جامی شکل چیست و در کدام جانور دیده می شود؟(0.75- خرداد 81)

13- ساده ترین گیرنده نوری چه نام دارد ودر کدام جانور دیده می شود؟(0.5 – دی ماه 81)

14- نقاشی در حال ترسیم یک منظره است،(0.5 خرداد 82)

      الف- وقتی به موضوع نقاشی خود نگاه می کند چه تغییری در قطر عدسی چشم او ایجاد می شود؟

    ب- در هنگام کشیدن طرح و نگاه کردن به صفحه نقاشی  ، عدسی چشم او چه تغییری می یابد؟

15- در شکل زیر هر یک از حروف «الف» و «ب» کدام بخش از چشم انسان را نشان می دهد؟(0.5- شهریور 82)

16- هر یک از گیرنده های حسی زیر توسط توسط چه عاملی تحریک می شوند؟(1- شهریور 82)

   الف- گیرنده های درد                   

  ب- گیرنده های کششی ماهیچه ای اسکلتی

  ج- گیرنده های مکانیکی دیواره رگهای خونی

17- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(0.75- مرداد82)

     الف- نوع گیرنده های فشار خون کدامند؟

     ب- کدام بخش زبان بیشترین حساسیت را به تلخی نشان می دهد؟

     ج- خط جانبی در کدام گروه از مهره داران وجود دارد؟

18-زجاجیه کدام بخش چشم را پر کرده است  و چه نقشی دارد؟(0.5 – شهریور 81)

19-استخوان های گوش میانی را نام ببرید و نقش آنها را بنویسید؟(1- شهریور 81)

20- پس از ارتعاشات پرده صماخ توسط امواج صوتی چه اعمالی صورت می گیرد تا پیام عصبی به مغز برسد؟( 1 – مرداد 81)

22-    شکل زیر مناطق چشایی زبان را نشان می دهد.

     هر یک از مناطق شماره گذاری شده به کدام مزه

     بیشترین حساسیت را نشان می دهد؟(0.5- مرداد81)

 

23- هنگامی که سر حرکت می کند، مجرای نیمدایره و سلول های مژکدار آن چگونه موقعیت سر را تعیین می کنند؟(0.75- دی ماه 80)

فصل چهارم

1-هیپوتیروئیدیسم در افراد بالغ چه عوارضی تولید میکند؟(0.75 – دی 81وخرداد و دی ماه 83)

2- چنانچه فردی در دوران کودکی دچار کمبود هورمون تیروئیدی شود، چه اختلالاتی در بدن وی رخ می دهد؟(0.75 – دی ماه 83)

3-گیرنده های هریک از هورمون های زیر در چه بخشی از سلول هدف قرار دارد؟(0.75 –شهریور 83)

     الف- گلوکاگن                      ب- کورتیزول                        ج- تیروکسین

4-اصطلاح هورمون را تعریف کنید؟(0.75–شهریور 83)

5-سه غده ترشح کننده هورمون را نام ببرید که در مغز انسان مستقر باشند.(0.75- خرداد 83)

6-هر یک از هورمون های زیر از کدام غده تشح می شود؟(0.5- دی ماه 82)

    الف- گلوکاگن                                      ب- اپی نفرین

7- انواع هورمونهای هیپوتالاموس که به هیپوفیز پیشین می رسندرا نام برده و نقش هر یک را بنویسید؟(1-دی ماه 82)

8- به پرسشهای زیر پاسخ دهید: ( 1-خرداد 81)

   الف- کمبود کدام هورمون سبب مرض قند می شود؟

   ب- چگونه مرض قند منجر به مرگ می شود؟

9- گیرنده های هورمون در کدام بخش های سلول قرار دارندو جنس آنها معمولاً از چیست؟(0.75- خرداد 81)

10- به سؤالات زیر پاسخ دهید: ( 0.75- دی ماه 81)

     الف- چه عاملی موجب تحریک ترشح هورمون کلسی تونین می شود؟

     ب- تاثیر هورمون غده پاراتیروئید روی سلول های استخوانی چیست؟

11- پیک های شیمیایی در دستگاه درون ریز و دستگاه عصبی از نظر عمل چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند؟(1- خرداد82)

12- هورمون هایی که موجب افزایش قند خون می شوند را نام ببرید.(0.5- شهریور 82)

13- در هر یک از موارد زیر کدام هورمون نقش دارد؟(1-شهریور 82)

      الف- هنگام فشار های روحی مقدار آن در خون افزایش می یابد.

     ب- در پاسخ به کاهش سدیم خون ترشح می شود.

     ج- در پاسخ به افزایش مقدار کلسیم خون ترشح می شود.           

     د- به کمک AMP حلقوی ، بر سلول هدف تاثیر می گذارد.

14- جمله زیر را کامل کنید؟(0.5- مرداد 82)

     « هنگامی که گلوکاگن به گیرنده ویژه خود منتقل می شود…………فعال می شود که آدنوزین تری فسفات داخل سلول را به ……….که یک پیک دومین

      است تبدیل می کند».

15- پاسخ صحیح پرسشهای زیر را بنویسید:  (1- مرداد 82)

    الف- کار احتمالی هورمون ملاتونین در انسان چیست؟

   ب- در کدام نوع دیابت تعداد گیرنده های انسولین کم است؟

   ج- کدام هورمون باعث می شود تا غلظت سدیم خون افزایش یابد؟

   د- بالا بودن مقدار کلسیم در خون سبب تحریک ترشح کدام هورمون می شود؟

16- کدام غده در بدن هم نقش برون ریز و هم نقش درون ریز دارد؟( 0.25 –شهریور 81)

17- دستوری که هورمون به سلول هدف می دهد به چه عواملی بستگی دارد؟( شهریور 81و خرداد 82)

18- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(1.5- مرداد 81)

      الف- مکانیسم خود تنظیمی منفی در تنظیم مقدار ترشح هورمون ها را توضیح دهید؟

     ب- هورمون پارا تیروئید ،برای افزایش کلسیم خون ،در استخوان و کلیه چه عملی انجام می دهد؟

     ج- علت دیابت شیرین نوع دو چیست؟

19- الف-گو اتر چیست؟(توضیح درباره گواتر لزم نیست)

       ب- بیماری دیابت شیرین را توضیح دهید؟(علل بیماری لازم نیست) (0.75- دی ماه 80)

20- الف- گیرنده هورمونهای تیروئیدی در کدام بخش از سلول قرار دارند؟

        ب- کلسی تونین چه اثری بر بافت استخوانی دارد؟

        ج- کدام هورمون سدیم خون را افزایش می دهد؟ (0.75- دی ماه 80)

فصل پنجم

1-      با استفاده از جدول به سوالات زیر پاسخ دهید؟  (0.75- دی ماه 83)                      

الف- نسبت تقریبی پورین ها به پریمیدین ها چقدر است؟                      

ب- آیا نسبت ها از اصل چارگف تبعیت می کنند؟

2-ایوری و همکارانش چگونه معلوم کردند که DNA ماده ی مسئول ترانسفورماسیون است؟(0.75- دی ماه 83)

3-درست یا غلط بودن عبارت های زیر را بنویسید؟(1 –شهریور 83)

   الف- بازهای Aو G ، از نظر ساختار سه بعدی ، مکمل یکدیگرند.

   ب- در باکتریها ، دوراهی های همانند سازی در چند نقطه بوجود می آیند.

   ج-در هر کروموزوم انسان ، همانند سازی، در یک انتها شروع و در انتهای دیگر ، پایان می یابد.

   د- در یک رشته ی DNA ، هیچ محدودیتی برای تعداد و ترتیب بازها وجود ندارد.

4-یافته های چارگف در مورد مولکول DNA چه بود؟(0.5 –شهریور 83)

5-کدام باز تنها در ساختار DNA وجود دارد؟(0.25 – خرداد 83)

    الف- تیمین                       ب- یوراسیل                   ج- آدنین                     د- گوانین

6-جنس مواد آلی تشکیل دهنده نوکلئوزوم را بنویسید؟(0.5  - خرداد 83)

7-ایوری با انجام چه آزمایشی دریافت که پروتئین ها عامل ترانسفورماسیون نیستند؟(0.5 – دی ماه 82-خرداد 83)

8-شکل مقابل همانند سازی DNA را نشان می دهد: ( 0.75 - خرداد 83)

    بخش های شماره گذاری شده را نام گذاری کنید؟

پاسخ دهید؟(1-دی ماه 82)

   الف- بازهای پورینی و پریمیدینی چه تفاوتی دارند؟

   ب- بازهای پریمیدینی مولکول DNA را نام ببرید؟

10-ساختمان DNA را بر اساس مدل واتسون و کریک  بنویسید؟(1نمره- خرداد 81- مرداد 81-شهریور 82)

11- اجزای یک نوکلئوتید را بنویسید.(0.75-دی ماه و شهریور 81)

12- ویرایش را تعریف کنید؟(0.75-دی 81)

13- عبارتهای زیر را تعریف کنید؟(1-خرداد 82)

   الف- دوراهی همانند سازی              

   ب- همانند سازی نیمه حفظ شده

14- جملات زیر را با کلمات مناسب پر کنید؟(0.5- شهریور 82)

    الف- در هنگام همانندسازی DNA  ، دو رشته به کمک آنزیم …………از هم جدا میشوند.

    ب- همانند سازی DNA به کمک آنزیم………..صورت می گیرد.

15- آزمایشی را بنویسید که گریفیث بر اساس آن نتیجه گرفت که گپسول باکتری عامل مرگ موش ها نیست؟(0.75- مرداد 82)

16- پاسخ صحیح پرسشهای زیر بنویسید.(0.75- مرداد 82)

    الف- اگر ترتیب بازهای بخشی از یک رشته DNA به صورت CAG TAG  باشد ، ترتیب بازهای رشته دیگر از چپ به راست کدام است؟

    ب- چرا می گویند همانند سازی DNA به طریقه نیمه حفظ شده است.

    ج- دریک رشته پلی نوکلئوتیدی ،دو نوکلئوتید از طریق کدام پیوند به هم متصل می شوند؟

17- عبارتهای زیر بطور دقیق تعریف کنید؟(1- مرداد 82)

   الف- نوکلئوزوم                                    ب- ژن(0.75- شهریور 81)

18- اهمیت خاصیت ویرایشی DNA پلیمراز را در فرایند همانند سازی بنویسید؟(0.5- دیماه 80- شهریور 81)

19- نوکلئوتید های سازنده DNA چه تفاوتی دارند؟(0.5- شهریور 81)

20-الف- ترجمه را تعریف کنید؟                          ب- کدام آنزیم اشتباهات همانند سازی DNA  را تصحیح می کند؟(1- مرداد 81)

21- RNA ناقل چه نقشی دارد؟(0.25- دی 80)

فصل ششم

1-در شکل روبرو ساختار یک کروموزوم نشان داده شده است. نام بخشهای مشخص شده را بنویسید.(0.5- دی ماه 83)

                                                                                                                                                                                                                           

2- ساختمان و عمل دوک تقسیم را بنویسید.(0.75- دی ماه 83)

3-در مورد تقسیم میتوز به سوالات زیر پاسخ دهید.( 0.75- دی ماه 83)                                                                                                         

   الف- در کدام مرحله ، کروموزم ها قابل رویت می شوند؟       

   ب- در کدام مرحله، رشته های کروماتینی بوجود می آیند؟

   ج- در کدام مرحله، دوک از بین می رود؟

4-همانند سازی کلروپلاست ها در کدام مرحله  ی چرخه سلولی انجام می گیرد؟(0.25 –شهریور 83)

     الف- G1             ب-G2                 ج- سیتوکینز                 د- میتوز

5-به سوالات زیر در مورد سرطان پاسخ دهید؟(1–شهریور 83)

    الف- سرطان را تعریف کنید؟

    ب- 3 مورد از مواردی را که خطر ابتلا به سرطان را افزایش می دهند را بنویسید؟

6-فرمول کروموزومی   11+X  مربوط به اسپرم کدام جانور زیر است؟(0.25 - خرداد 83)

   الف- پرنده                 ب- پروانه                 ج- خروس                 د- ملخ

7- اگر جهش ژنی مانع تولید پروتئین های موثر در سیتوکینز شود پیامد آنرا بر چرخه سلولی بنویسید؟(0.5- خرداد 83)

 8- شکل روبرو مربوط به یک باکتری است،بخش های مشخص شده را نامگذاری کنید؟(0.75   - خرداد 83)

9-شکل زیر مربوط به سلولی با 4=n2 کروموزوم است.(خرداد-81)

   الف- این طرح مربوط به چه تقسیمی است؟

   ب- کدام مرحله از تقسیم سلولی را نشان می دهد؟

   ج-به جای AوB  نامهای مناسب را در پاسخ نامه خود بنویسید.

10- چرا تقسیم سلول های یوکاریوتی پیچیده تر از سلول های پروکاریوتی است؟(1- دی ماه 82)

11- هر یک از اعمال زیر در کدام مرحله از میتوز رخ می دهد؟(1- دی ماه 82)

     الف- ناپدید شدن پوشش هسته                                             ب- حد اکثر فشردگی کروموزمها

     ج- ردیف شدن کروموزوم ها در سطح استوای سلول                 د- جدا شدن کروماتید ها

12- الف- کروماتید را تعریف کنید.                                ب- از انواع جهش ها جابجایی را توضیح دهید؟(1- دی ماه 80)

13- الف- در مرحله G1 (از مراحل چرخه سلولی) چه عملی صورت می گیرد؟

        ب- سرطان چیست؟

     ج- در مرحله متافاز میتوز چه پدیده ای رخ میدهد.( 1- دی ماه 80)

14- به پرسش های زیر پاسخ دهید:( 0.75-خرداد 81)

     الف- جهش حذفی را تعریف کنید.

     ب- این جهش از نظر ژنها چه تاثیری بر سلول جدید دارد؟

15-مراحل تقسیم میتوز را از آغاز تا پایان بنویسید.( 1-دی ماه 81)

16-در مورد چرخه سلولی به سوالات زیر پاسخ دهید؟(1-دی 81)

   الف- همانند سازی                         DNA در کدام مرحله از چرخه سلولی رخ می دهد؟

   ب- سیتوکینز چیست؟

   ج-همانند سازی سانتریول ها در چه مرحله ای انجام می شود؟

   د- نقاط وارسی چست؟

17- به سوالات زیر پاسخ دهید؟(0.5- خرداد 82)

  الف- جهش را تعریف کنید؟

  ب- چه عاملی باعث شده است تا یک کروموزوم انسانی با سرعت همانند سازی کند؟

18- درستی یا نادرستی جملات زیر را بنویسید؟(0.5- خرداد 82)

    الف- سانتریول ها ورشته های دوک هر دو از لوله های توخالی ساخته شده اند.

   ب- جنس سانتریول ها و رشته های دوک با هم فرق دارد.

19-به سوالات زیر پاسخ دهید؟(1-شهریور 82)

    الف- DNA در کدام مرحله از چرخه سلولی همانندسازی می کند؟

    ب- کدام دسته از سلول ها سانتریول ندارند؟

   ج- علت کشیده شدن کروماتید ها به قطبین در آنافاز چیست؟

   د- در سلول های گیاهی کدام اندامک به طور موثر در ساخت دیواره سلولی عمل می کند؟

20- به سوالات زیر پاسخ دهید؟(0.5-شهریور 82)

    الف- ساده ترین تقسیم در چه موجوداتی دیده می شود؟ 

    ب- چه سلول هایی هسته سازمان یافته دارند؟

21- تعیین کنید که :  (1- مرداد 82)

   الف- ملخ نر چند کروموزوم آتوزوم و چند کروموزوم جنسی دارد؟

   ب- تشکیل دوک تقسیم و جدا شدن کروماتید های خواهری هریک در کدام مرحله از میتوز رخ می دهد؟

22- الف- در کدام جانور نر، الگوی کروموزم ای جنسی XO است؟

      ب-در کدام موجودات زنده ، جانور نر کروموزم های جنسی XX دارد؟(0.5- شهریور 81)

23- در سلول های ماهیچه ای مخطط تقسیم سلولی چگونه است. ونتیجه این تقسیم چیست؟(0.75- شهریور 81)

24-الف- سیتوکینز در سلول های جانوری چگونه انجام می شود؟

      ب- شکل زیر کروموزم های غیر همتا را نشان می دهد ، پدیده جابجایی را در این کروموزم ها با رسم شکل نشان دهید؟(1- مرداد 81)                                                                                                                                                              

25- در پروفاز میتوز چه اعمالی صورت می گیرد؟( 1- مرداد 81)

فصل هفتم

1-کاریوتیپ را تعریف کنید و یک مورد استفاده آنرا بنویسید؟.(0.75- مرداد 82- دی ماه 83)

2-هریک از موارد زیر در کدام چرخه زندگی مشاهده می شود؟.(0.75- دی ماه 83)

      الف- گامتها از طریق تقسیم میوز بوجود می آیند.

      ب- سلول زیگوت تقسیم میوز انجام می دهد.

      ج- در مرحله دیپلوئیدی هاگ تولید می شود.

2-      به پرسش های زیر درباره تقسیم میوز پاسخ دهید. (1 –شهریور 83)

    الف-شکل مقابل چه مرحله ای از میوز را نشان می دهد؟

    ب- تتراد در چه مرحله ای از میوز تشکیل می شود؟

     ج- نحوه تشکیل تتراد چگونه است؟

4-اهمیت تقسیم میوز را بنویسید؟(0.75 –شهریور 83)

5-در متافاز I چه پدیده ای رخ می دهد؟( 0.5 –شهریور 83)

6-ضرورت هاپلوئید بودن گامت ها چیست؟(0.5 –شهریور 83)

7- بکرزایی چیست و چه تفاوتی با کلون کردن دارد؟(0.75 – خرداد 83)

8-چرا در فرایند تخمک زایی ، سیتوکینز سیتوپلاسم را به طور نامساوی تقسیم می کند؟(0.75 –خرداد 81- خرداد 83)

9- هاگ چیست و به چه طریق تولید می شود؟(0.75- خرداد1 8)

10- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(1- دی ماه 81)

    الف- پدیده جدا نشدن کروموزم ها را توضیح دهید؟

   ب- این پدیده در صورت وقوع ، مربوط به چه مرحله ای از میتوز است؟

11-  به پرسشهای زیرپاسخ دهید؟(1- خرداد 82)

    الف- در کدام مرحله از تقسیم سلول   ، سانتریول ها همانند سازی می کنند؟

   ب- با ورود سلول به مرحله میتوز ، سانتریول ها چه وضعیتی پیدا می کنند و نتیجه این عمل چیست؟

12- شکل زیر یکی از مراحل میوز را نشان می دهد:(0.75- خرداد 82)

    الف- نام این مرحله را بنویسید.

    ب- شکل مرحله بعدی را رسم کنید.

   ج- پس از پایان تقسیم، هر یک از سلول های حاصل چند کروموزوم خواهند داشت.

13-در یک سلول دیپلوئید 20 کروموزومی ، یک تقسیم میوز و سپس سه تقسیم میتوز صورت می گیرد. تعداد سلول های حاصل و تعداد کروموزم های هر سلول را بدست آورید.(0.5 – خرداد 82)

14- در چرخه سلولی مربوط به میوز ، در کدام مراحل کروموزم ها تک کروماتیدی هستند؟( 0.75- خرداد 82)

15- سلولی فرضی با 6=n2  وارد میوز می شود.به سوالات زیر پاسخ دهید؟(1- شهریور 82)

    الف- چند تتراد در این سلول تشکیل می گردد؟                                    ب- تتراد ها در کدام مراحل میوز ایجاد می شوند؟

   ج- در پایان میوز I چند سلول بوجود می آید؟                                        د- تتراد ها در کدام مرحله میوز ایجاد می شوند؟

16- شکل یک سلول فرضی با 4=n2 کروموزمی را در مرحله متافاز میتوز و متافاز I میوز  رسم کنید؟(0.5- شهریور 82)

17- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(0.5- مرداد82)

    الف- در آنافاز I میوز چه عملی صورت می گیرد؟

    ب- ویژگی کروموزم ها در این مرحله را بنویسید؟

18- اگر نحوه استقرار کروموزم ها در متافاز  I سلولی فرضی، مطابق شکل روبرو باشد

     از تقسیم کامل این سلول چند نوع گامت حاصل می شود .چرا؟(0.5-  مرداد82)

19- کدام سلسله (فرمانرو) ی جانداران ، فاقد چرخه زندگی است.و در چرخه زندگی هاپلوئیدی ، کدام سلول تقسیم میوز انجام می دهد؟(0.5-  مرداد 82)

20- الف- اگر یکی از سلول های انسان ؛ میوز انجام دهد پس از پایان میوز I هر سلول جدید دارای چند کروموزوم خواهد بود؟

      ب- تفاوت کروموزم های سلول حاصل از میوز I و میوز II را بنویسید؟(0.75- شهریور 81)

21- انواع چرخه های زندگی در یوکاریوت ها را نام  ببرید؟( 0.75- شهریور 81)

- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(1.5-مرداد 81)

    الف- در پایان تلوفاز I میوز ،ساختار و تعداد کروموزمها، در هر یک از سلول های حاصل چگونه است؟

    ب- اسپروفیت چیست؟

    ج- از انواع تولید مثل غیر جنسی به دو مورد اشاره کنید؟

23- الف- تقسیم میوز را تعریف کنید؟

       ب- کدام پدیده منجر به پیدایش نشانگان داون می شود؟( 0.75- دی 80)

24- الف- تولید مثل غیر جنسی به روش قطعه قطعه شدن در اسپروژیر را توضیح دهید.

       ب- گامتوفیت چیست؟ ( 0.75-دی 80)

فصل هشتم

 1-      از آمیزش آزمون موش سیاه با یک موش قهوه ای ، همه موشهای حاصل سیاه رنگ  شده اند: .(0.75- دی ماه 83)

      الف- کدام صفت غالب است؟

      ب- صفت غالب خالص است یا ناخالص؟ دلیل خود را بیان کنید.

2-      به پرسشهای زیر پاسخ دهید.(0.75- دی ماه 83)

    الف- مشاهدات نایت از آمیزش گیاهان نخود فرنگی گلبرگ سفید و گلبرگ ارغوانی چه بود؟

   ب- آزمایش های مندل چه تفاوتی با کارهای نایت داشت؟

3-به پرسشهای زیر پاسخ دهید: (1 -شهریور 83)

     الف- تفاوت گلبولهای قرمز ، در افراد مبتلا به تالاسمی ماژور و تالاسمی مینور در چیست؟

     ب- آمیزش دی هیبریدی ، چه نوع آمیزشی است؟

4-اگر پدر و مادری سالم ، دارای فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور باشند:  (1 –شهریور 83)

الف-ژنوتیپ پدر و مادر را تعیین کنید.

ب- با محاسبات ژنتیکی احتمال آنکه فرزند بعدی این خانواده ، پسری مبتلا به تالاسمی ماژور باشد را بدست آورید.

          ژن فرد سالم:C                         ژن تالاسمی:c

5-با توجه به دودمانه مقابل استدلال کنید که صفت مورد نظر غالب است یا مغلوب؟(0.5 – خرداد 83)

6-هر یک از اصطلاحات زیر را تعریف کنید؟   (0.75   - خرداد 83)                                                                                                                                 

    الف- هترو زیگوس                                      ب- الل                       ج- ژنوتیپ

7- مادری با گروه خونی AB و پدری با گروه خونی A ، دختری با گروه خونی B دارند. با ذکر دلیل ، ژنوتیپ پدر را بنویسید.(0.75 - خرداد 83)

8-الف- از انواع رابطه بین آللها ، هم توانی را تعریف کنید؟

     ب- در چه صورت ، فرزندی مبتلا به تالاسمی ماژور متولد می شود؟(1- دی ماه 80)

9- الف- این اصطلاحات را تعریف کنید؟        1- الل                     ب- ژن مغلوب

     ب- قانون تفکیک ژنها را بنویسید؟(1- دی ماه 80)

10- در یک گیاه نخود فرنگی ،رنگ ارغوانی گل،(R) نسبت به رنگ سفید(r) و بلندی ساقه (A)نسبت به کوتاهی(a)آن غالب است.

      الف- فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر را در این گیاه مشخص کنید؟  1-AaRr       2-aarr

     ب- ژنوتیپ های احتمالی گیاه ساقه بلند گل سفید را بنویسید.(1- مرداد 81)

11- الف- قانون تفکیک ژن ها را بنویسید؟

       ب- چه تفاوتی بین همتوانی صفات و صفات غالب ناقص وجود دارد؟(1- مرداد 81)

12- زنی ناقل هموفیلی و مبتلا به تالاسمی مینور با مردی سالم از نظر هموفیلی ولی مبتلا به تالاسمی مینور ازدواج می کند.احتمال بوجود آمدن پسر مبتلا به هموفیلی و

       و تالاسمی ماژور در این خانواده چقدر است؟(1.5- خرداد 81)

13- قانون جور شدن مستقل ژنها را بنویسید.(0.5-خرداد 81)

14- آمیزش آزمون چیست؟(0.75-دی 81)

15- از آمیزش نخود فرنگی پابلند دانه صاف که در هر دو صفت خالص است با نخود فرنگی پا کوتاه دانه چروکیده ،ژنوتیپ و فنوتیپ افراد نسل اول (F1) را   بنویسید.(با نوشتن راه حل) (0.75- دی ماه 81)                                              پاکوتاه=l        پا بلند=L             دانه چروکیده= a          دانه صاف=A 

16- از خود لقاحی نخود فرنگی دانه زرد (Aa)تقریبا چند درصد دانه های حاصل سبز خواهند بود.(0.25- خرداد 82)     1- 25       2- 50     3- 75     4- 100

17- از آمیزش لاله عباسی گل قرمز با لاله عباسی گل سفید، نسل اول همگی گل صورتی شده اند.حال اگر گل صورتی های نسل اول ، عمل خود لقاحی انجام دهند،

       انواع ژنوتیپ های حاصل از این آمیزش را با محاسبات ژنتیکی بنویسید.( 1- خرداد 82)                           الل سفید رنگ=W        الل قرمز رنگ= R      

18- در یک گیاه نخود فرنگی آلل های P  و   p وآلل های A  و a  به ترتیب بیانگر صفات گلبرگ ارغوانی ، گلبرگ سفید دانه صاف و دانه چروکیده می باشد.

      فنوتیپ هر یک از ژنوتیپ های زیر را بنویسید.(1- شهریور 82)

   الف- PPAA                   ب-  Ppaa                 ج-   ppAa                  د- ppaa

19- در نوعی خرگوش ژنوتیپ های WW  رنگ سفید،  BB رنگ سیاه ،و   BW رنگ خاکستری ایجاد می کند.حال اگر دو خرگوش با ژنوتیپ هایBW   ، BW    را با هم آمیزش دهیم:

      الف- ژنوتیپ های جدید در فرزندان را مشخص کنید.

     ب- با استفاده از محاسبات ژنتیکی ، ژنوتیپهای جدید در فرزندان را مشخص کنید.(1- شهریور 82)

20- در خانواده ای  مادر گروه خونی AB و پدر گروه خونی   A وپسر گروه خونیB  دارند.تعیین کنید: (1- مرداد 82)

     الف- ژنوتیپ پدر              ب- نسبت فرزندان ناخالص          ج- احتمال دختری با گروه خونی B

21- با توجه به دودمانه (شجرنامه) مقابل به پرسش های زیر پاسخ دهید:(1- مرداد 82)

      الف- بیماری غالب است یا مغلوب                                                                                                  

       ب- بیماری وابسته به جنس است یا آتوزومی

       ج- فرد شماره 1 خاص است یا ناخالص                                                                                               

      د- با توجه قسمت ب ، این دودمانه چگونگی وراثت کدام بیماری را نشان می دهد؟                                                     

22- گل یک گیاه نخود فرنگی ، دارای گلبرگ های ارغوانی ( فنوتیپ غالب می باشد.برای مشخص کردن ژنوتیپ این گل چه راهی را پیشنهاد می کنید.

        (جواب را با استدلال ژنتیکی بیان کنید.)(1- شهریور 81)

23- به سوالات زیر در مورد صفت سه آللی گروههای خونی پاسخ دهید.(1- شهریور 81)

      الف- برای این صفت چند نوع ژنوتیپ در افراد می توان انتظار داشت.

      ب- چرا افرادی که ژنوتیپ I I  دارند،گروه خونی AB  خواهند داشت؟

      ج- افرادی که گروه خونی A دارند (فنوتیپ A)چه ژنوتیپ هایی ممکن است داشته باشند؟

فصل نهم

1-هر یک از بافتهای زیر چند n کروموزوم هستند.( 1 - دی ماه 83- شهریور 82)

       الف- آندوسپرم                ب- بافت خورش                     ج- آلبومن                           د- پوسته دانه

2- به سوالات زیر پاسخ دهید.

    الف- آب  و مواد معدنی گیاهان آوند دار از چه طریقی از ریشه به سایر نقاط گیاه منتقل می شود؟(0.5 - دی ماه 83)

    ب- چرا خزه گیان را گیاهان بدون آوند می نامند ؟

3-      پیوند زدن چگونه انجام می شود؟ (0.5- دی ماه 83)

4-      با ذکر دلیل بگویید آیا این گفته که:  « تخمک در گیاهان نهان دانه همان گامتوفیت ماده است» صحت دارد؟(0.5 – دی ماه 83)

5-سلول تخم زای خزه در چه محلی از گیاه وجود دارد؟( 0.25  –شهریور 83)

    الف- آرکگن                       ب- هاگدان                     ج- پروتال                    د- آنتریدی

6-پروتال سرخس از رشد کدام سلول تولید می شودوچه ویژگی هایی دارد؟( 1 –شهریور 83)

7- انواع گیاهان بی دانه را نام ببرید؟(0.5 –شهریور 83)

8- سلول های دانه گرده رسیده نهاندانگان را نام ببرید و نقش آنها را بنویسید.( 1 – خرداد 83)

9-در رابطه با خزه به سؤالات زیر پاسخ دهید:( 1 - خرداد 83)

   الف- سلول تخم از ترکیب کدام سلول ها تولید می شود؟

   ب- تخم در کدام بخش از گامتوفیت پدید می آید؟

   ج- از رشد تخم چه بخشی بوجود می آید؟

10- طرح زیر مربوط به چرخه زندگی کدام گیاه است؟ به جای علامت سوال کلمه مناسب کدام است ؟(0.5-  مرداد82)

      آرکگن                                          میتوز                      ؟

      آنتریدی           پروتال                هاگ             هاگدان                   اسپروفیت                                                                                                                                                         

11- شکل روبرو قسمتی از چرخه زندگی سرخس را نشان می دهد.(1- مرداد 81)                                      

الف-  شماره های 1و2 را در برگ امتحان نام گذاری کنید؟                                                               

ب- شماره های 3و4 کدام نوع تقسیم سلولی را معرفی می کنند؟                                                                                                                                              

12- شکل قسمتی از چرخه زندگی خزه را نشان می دهد.( 1- شهریور 82)                                             

  الف- شماره های 1و2 را در برگ امتحانی نام گذاری کنید.                                                                                                 

   ب- شماره های 3 و 4 کدام تقسیم سلولی را معرفی می کند

13-به جای علامت سوال کلمات مناسب قرار دهید.(0.5- خرداد 82)

      الف- گامتوفیت خزه                      آنتریدی                      ؟

      ب- پروتال سرخس                    ؟                   تخم زا

14- شکل زیر دانه کاج را نشان می دهد.                                                                                                                         

     اجزای شماره گذاری شده را در برگ امتحانی نام گذاری کنید؟(1- خرداد 82)                                                           

15-   اجزای ساختمانی بخش گامتوفیتی خزه را نام ببرید.(0.75- دی 81)                                                                       

16- سلول تخمزا در تخمک باز دانگان چگونه تشکیل می شود؟(1.25- دی ماه 81)

17- اصطلاحات زیر را در سرخس تعریف کنید؟(0.5-خرداد 81)

     الف- هاگینه                                             

      ب- برگ شاخه

18- در شکل مقابل بخشهای مشخص شده را نام گذاری  کنید؟( 0.75- خرداد 81)

19 – برای تکثیر گیاه برگ بیدی و گیاه بنفشه آفریقایی از کدام بخش رویشی استفاده می شود.(0.5 – مرداد 82)

20- اجزای ساختمانی دانه گرده نهان دانگان را بنویسید؟(0.75- خرداد 81)

21- پاسخ سوالات زیر را بنویسید؟(1- مرداد 82)

       الف- در دانه گیاه گندم و دانه کاج بافت حاوی مواد غذایی کدام است؟

      ب- گلهای بید و گلهای گل ستاره ،چگونه گرده افشانی میشوند؟

22- تخمک نهانانگان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟(0.75- شهریور 81)

23- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(1.25- شهریور 81)

     الف- نحوه تشکیل سلول جنسی نر را در خزه بنویسید؟

      ب- چگونگی رسیدن سلول جنسی نر به سلول تخمزا(گامت ماده) را در خزه توضیح دهید.

24-  الف- سلول های درون دانه گرده نهان دانگان را نام ببرید؟ ب- لپه را تعریف کنید؟(1- دی ماه 80)

25- شکل روبرو قسمتی از چرخه زندگی سرخس را نشان می دهد: اجزای شماره گذاری

      شده را با ذکر شماره در  برگه  امتحانی نامگذاری کنید.(1- دی ماه 80)

فصل دهم

1-تمایز یک سلول نتیجه چه تغییراتی در آن می باشد؟(0.5 – دی ماه 83)

2-با ذکر مثال بنویسید که از همجوشی پروتو پلاست ها برای ایجاد چه گیاهانی استفاده می شود؟(0.75 – دی ماه 83)

3-در هر دسته آوندی ،کامبیوم آوندی در کجا تشکیل می شودوبه سمت درون و بیرون ساقه ، چه بافت هایی را می سازد؟(0.75 – دی ماه 83)

4-مفهوم زیستی این جمله را بنویسید«رویان درون دانه زندگی نهفته دارد». (0.5 –شهریور 83)

5-انواع گیاهان را از نظر طول عمر  ، نام ببرید.(0.75 -شهریور 83)

6-کامبیوم آوندساز در چه قسمتی از ساقه قرار گرفته و از فعالیت آن به طرف داخل و خارج ، چه آوندهایی حاصل می شود؟(0.75 –شهریور 83)

7- در جریان رویش دانه لوبیا ، قلاب از کدام بخش رویان حاصل می شود و چه نقشی دارد؟( 1 – خرداد 83)

8-مریستم های پسین در چه بخش هایی از گیاهان چوبی به وجود می آیند و چه نقشی دارند؟( 1- خرداد 83)

 9- تروپیسم ( گرایش) را تعریف کرده و سه مثال از تروپیسم ( گرایشها ) ی متداول را بیان کنید.(1-خرداد 81)

10- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(1- خرداد 81)

     الف- ژیبرلین ها در گیاه چه نقشی دارند؟

     ب- کاربرد اکسین ها در کشاورزی چیست؟

11- شرایط محیطی که باعث افزایش اتیلن در گیاه می شوندکدامند؟(1- دی ماه 81)

12- خفتگی دانه یعنی چه؟چه عواملی سبب رفع  حالت خفتگی دانه می شوند؟( 1- دی ماه 81)

13- به پرسش های زیر پاسخ دهید:( 1- خرداد 82)

      الف- مریستم های نخستین در چه بخش هایی از گیاه وجود دارند؟

       ب- در ساختار نخستین ، رشد قطری ریشه وساقه از چه طریقی صورت می گیرد؟

       ج- بافت های نخستین را تعریف کنید؟

14-  دو راه برای رفع خفتگی دانه ها پیشنهاد کنید.و در هر مورد چگونگی رفع خفتگی را توضیح دهید.(1-  خرداد 82)

15- سلول های حاصل از مریستم های نزدیک به نوک ریشه ، چهار گروه متمایز بافتی را بوجود می آورند.آنها را نام ببرید.(1- شهریور 82)

16- در هریک از موارد زیر از کدام هورمون گیاهی استفاده می شود؟ (1- شهریور 82)

     الف- زودرس کردن میوه ها           ب-  ریشه دار کردن قلمه ها            ج-شادابی شاخه های گل              د- رفع خفتگی دانه ها

17- محرک های رشد گیاهان کدامند؟و از کدام هورمون برای ریشه دار کردن قلمه ها استفاده می شود؟( 1- مرداد 82)

18- مریستم های پسین ساقه گیاه کدامند؟و هر یک در چه بخشی از ساقه بوجود می آیند؟( 1- مرداد 82)

19- چرا بریدن سر شاخه های گیاهان، (هرس کردن) سبب پر شاخه و برگ شدن آن ها می شود؟( 1- شهریور 81)

20- مریستم های پسین در چه بخشهایی از گیاهان چوبی به وجود می ایند و چه نقشی دارند؟(1- شهریور 81)

21- پاسخ دهید؟(1- دی ماه 80)

      الف- یک هورمون محرک رشد را در گیاهان نام ببرید.

      ب- نوردورگی را تعریف کنید؟

      ج- آبسزین چگونه تعادل آب در گیاه را تنظیم می کند؟

22- الف- هویج از نظر طول عمر چه نوع گیاهی است؟

       ب- چه بخش هایی از گیاه ، ساختار نخستین را تشکیل می دهند؟(1- دی ماه 80)

23- الف - اصطلاح نمو در زیست شناسی چه مفهومی دارد؟

       ب- پروتوپلاست چیست؟( 1- مرداد 81)

24- الف- اکسین چگونه باعث خمیدگی ساقه به سمت نور می شود؟

        ب- یکی از هورمون هایی که موجب ریزش برگ می شوند را نام ببرید؟( 1- مرداد 81)

فصل یازدهم

1-هر یک از هورمون های LHو FSH چه تاثیری بر اعمال بیضه ها دارند؟(مرداد81-  دی ماه 83)

2-به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(0.75 – دی ماه 83)

   الف- چه عاملی موجب ورود تخمگ از تخمدان به لوله فالوپ می شود؟

   ب- چه عواملی موجب حرکت تخمک از لوله فالوپ به سمت رحم می شوند؟

3-لقاح داخلی در چه گروههایی از جانوران دیده می شود؟(0.75 – دی ماه 83)

4-تفاوت اندازه سلول تخم پرندگان و پستانداران را با ذکر مثال بنویسید.(1.5-شهریور 83)

5-اعمال بیضه توسط کدام هورمونها تنظیم میشود؟(0.5 –شهریور 83)

6-به سوالات زیر پاسخ دهید: ( 0.5 - خرداد 83)

   الف- منظور از بلوغ نهایی اسپرم چیست؟

   ب-بلوغ نهایی اسپرم در چه بخشی از بیضه صورت می گیرد؟

7- وظایف دستگاه تولید مثلی در زن را بنویسید؟(0.75 – خرداد 83)

8- هر یک از منحنی های «الف» و «ب» مربوط به کدام هورمون تخمدانی است؟(0.75- خرداد81

     در قسمت «ج» در چرخه تخمدانی چه واقعه ای رخ می دهد؟                                  - خرداد 83)

9- هر یک از وقایع زیر تحت تاثیر چه هورمون هایی صورت می گیرد؟

      الف- ضخیم و پر خون شدن دیواره رحم                                   

       ب- حفظ دیواره رحم                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

10- با توجه به شکل زیر به سوالات پاسخ دهید. (1- خرداد   82)          (شکل رحم در زنده زا)                                                                                                                                          

   الف- شکل نشان دهنده چه نوع تولید مثل جنسی در جانوران است.                                         

   ب- بخش مشخص شده را نامگذاری کنید.

   ج- این نوع تولید مثل، در کدام گروه از جانوران مشاهده می شود.                                                                                                                                                                                                                                                       

11- اندوخته غذایی تخمک به طور عمده از چه موادی است؟(0.5-خرداد 81)

12- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(0.75-خرداد81)

      الف- جفت چگونه ایجاد می شود؟

      ب- وظیفه جفت چیست؟

13- چه عواملی موجب اختلال در اسپرم زایی می شود؟(0.5- دی ماه 81)

14- در دوزیستان:    (1- دی ماه 81)

        الف- لقاح داخلی است یا خارجی؟                               ب- نحوه انجام لقاح در دوزیستان چگونه است؟

15- به پرسشهای زیر پاسخ دهید؟(1- دی ماه 81)

       الف-تنظیم بلوغ گامت ها و تشکیل جسم زرد ، در کدام یک از مراحل چرخه تخمدان رخ می دهند؟

       ب- از جسم زرد چه هورمون هایی ترشح می شوند؟

16- اسپرم و تخمک ها را از نظر اندازه و تحرک با یکدیگر مقایسه کنید؟(1- خرداد 82)

17- پرده های اطراف رویان را نام ببرید و نقش هر یک را بنویسید؟( 1- شهریور 82)

18- به سوالات زیر پاسخ دهید؟( 0.5- شهریور 82)

     الف- یک نمونه از جانورانی که لقاح خارجی دارند نام ببرید؟

     ب- اولین مهره دارانی که تخم گذاری در خشکی را آغاز کردند کدام گروه می باشند؟

19- مقدار کدام هورمون هیپوفیزی در نیمه چرخه جنسی افزایش می یابد. وئنتیجه آن چیست؟( 0.5- شهریور 82)

20- نقش اپی دیدیم در دستگاه تولید مثلی مرد چیست؟(0.5- مرداد 82)

21- اندوخته غذایی تخمک جانوران ، مخلوطی از کدام مواد است؟( 0.5- مرداد 82)

22- در حدود چند روز بعد از لقاح، بلاستوسیت به جداره رحم متصل می شود. و این عمل چه نامیده می شود؟(0.5- مرداد 82)

23- طرح مقابل منحنی مقدار تغییرات هورمون های

هیپوفیز پیشین و فولیکول های تخمدان را نشان می دهد.

نام هورمون های الف و ب را بنویسید؟(0.5- مرداد 82)

24- جسم زرد چیست و تحت تاثیر چه هورمونی تشکیل می شود؟ (0.75- شهریور 81)

25- هورمون های هیپوفیزی موثر در فعالیت غدد جنسی کدامند؟اثر هر کدام را در جنس نر بنویسید.( 1- شهریور 81)

26- به پرسش های زیر پاسخ دهید؟(1- مرداد 81)

     الف- از جسم زرد چه هورمون هایی ترشح می شود؟

     ب- در کدام مرحله از دوران زندگی زن ،گامت های نابالغ تقسیم خود را آغاز می کنندودر چه مرحله ای از میوز I  این تقسیم متوقف می شود؟(1 – مرداد 81)

27-  به چه دلیل میزان اندوخته در تخمک پرندگان ( در مقایسه با پستانداران) بسیار زیاد است؟(0.5- مرداد 81)

28- الف- تخمک گذاری را تعریف کنید؟

      ب- بلاستوسیت چیست؟             ج- جفت را تعریف کنید؟(1- دی ماه80)

29- الف-  LH چه اثری بر بیضه دارد؟

       ب- استروژن چه اثری بر فولیکول دارد؟

       ج- اووم چیست؟

       د- پروستات چه ماده ای ترشح می کند؟ ( 1- دی ماه 80)

 

 

قاسمی